Opava zdravé město
Opava

Novinky

Opavané darovali 374 kol pro Afriku

Datum 18.9.2018

Opavané ukázali, že mají dobré srdce. Během několika málo hodin darovali do projektu Kola pro Afriku celkem 374 kol.

Senioři v silniční dopravě

Datum

V pondělí 17. září uspořádalo Zdravé město Opava ve spolupráci s Dopravním inspektorátem PČR v Opavě veřejnou besedu na téma bezpečnosti seniorů v silniční dopravě – z hlediska řidiče, chodce i jako spolujezdce.

Evropský týden mobility přiblíží druhy přepravy

Datum 10.9.2018

Opava se i letos zapojí k mezinárodní akci Evropský týden mobility, která se bude konat od 15. do 22. září. Ústředním tématem letošního ročníku se stala multimodalita a heslo Kombinuj a jeď! Cílem je podpořit používání a kombinování různých druhů dopravy pro přepravu jak cestujících, tak i zboží.

Zapojte se!

Projekty

Povedlo se

Zlepšení dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení

Podstatou projektu byla revitalizace místních komunikací, zpevněných ploch a veřejného osvětlení ve vybraných částech sídliště Kateřinky v Opavě – jedná se o území ulic Zeyerova, Antonína Sovy, Rolnická, Kollárova, Hálkova, Černá a Edvarda Beneše.

Probíhá

Opava – osvětové kampaně 2018

Statutárnímu městu Opava byla poskytnuta neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2018 vyhlášeného krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Dotace bude využita na realizaci projektu Opava – osvětové kampaně 2018.

Připravujeme

Odborné učebny ZŠ Boženy Němcové

Podstatou projektu je přístavba objektu Základní školy Opava, Boženy Němcové 2, ve které bude vytvořeno 6 nových odborných učeben (multimediální učebna chemie, multimediální jazyková laboratoř, multimediální učebna fyziky, robotická dílna a dvě počítačové) včetně nezbytného zázemí těchto učeben.

Dále se zde plánuje zřízení poradenského pracoviště rekonstrukcí stávajících prostor školy (bývalého bytu školníka) a zajištění bezbariérového přístupu školy. Součástí projektu budou také zahradní úpravy v areálu školy včetně pořízení základního mobiliáře.

Mapa projektů

Mapový portál města
Back to Top