Opava zdravé město
Opava

Novinky

Školy a školky se o prázdninách budou opravovat

Datum 27.6.2018

Zatímco některá školská zařízená během letních prázdnin tradičně osiří, v mnohých bude naopak panovat čilý ruch.

Hlasování o problémech města spuštěno!

Datum 26.6.2018

Váš hlas může ovlivnit, co se ve městě změní

Testování zraku

Datum

V rámci červnové preventivní akce Mezinárodního sdružení optiků a optometristů a Zdravého města Opava si mohli Opavané nechat otestovat svůj zrak. 

Zapojte se!

Projekty

Povedlo se

ZŠ Šrámkova, Opava – revitalizace

Projekt řešil stavební úpravy pro snižování energetické náročnosti objektu ZŠ. Práce byly provedeny v následujícím rozsahu: zateplení objektu – obvodový plášť, zateplení vybraných stropů, vybourání stávajících výplní okenních otvorů a osazení výplní nových s případnou úpravou velikosti některých výplní, zateplení ostatních detailů.

Probíhá

Zlatníky, Milostovice – splašková kanalizace

Projekt řeší odkanalizování dvou městských části Opavy, a to Zlatníků a Milostovic. Nová splašková kanalizace včetně přípojek o celkové délce 6,5 km bude napojena na novou čistírnu odpadních vod Zlatníky, která je rovněž součástí stavby.

Připravujeme

Rekonstrukce zimního stadionu

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje infrastruktury pro sport, volnočasové aktivity a rekreaci formou kompletní rekonstrukce zimního stadionu zahrnující čtyři etapy zaměřené na rekonstrukci hlavní haly s kluzištěm a tribunami pro diváky, zázemí pro hráče vč. vybudování nové menší tělocvičny a nezbytného sociálního zázemí a rekonstrukce restaurace.

Mapa projektů

Mapový portál města
Back to Top