Opava zdravé město
Opava

Novinky

Výsledky ankety k Fóru Zdravého města 2018

Datum 2.8.2018

Zřízení centra denních služeb a stacionáře pro zdravotně postižené získalo v anketě vyhlášené po červnovém Fóru Zdravého města nejvíce hlasů, a to 251 z 1352 odevzdaných.

Na kole jen s přilbou! Připomenou strážníci v Městských sadech

Datum 31.7.2018

Strážníci Městské policie Opava plánují v polovině prázdnin cyklistům připomenout, jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu.

Školy a školky se o prázdninách budou opravovat

Datum 27.6.2018

Zatímco některá školská zařízená během letních prázdnin tradičně osiří, v mnohých bude naopak panovat čilý ruch.

Zapojte se!

Projekty

Povedlo se

Výstavba víceúčelové tělocvičny v Komárově

Cílem projektu je zvýšení atraktivity obce ve vztahu k její občanské vybavenosti, konkrétně možnosti využití sportovních areálů,  a to jak v rámci školní výuky zejména žáků ZŠ, tak i v rámci volnočasových aktivit obyvatel a organizací.

Probíhá

ZŠ Ochranova – výměna oken (tělocvična)

Jedná se o výměnu oken a únikových dveří v objektu tělocvičny Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace.

Připravujeme

Vlaštovičky, Jarkovice – splašková kanalizace

Projekt řeší odkanalizování městské části Opavy – Vlaštovičky a Jarkovice. Nová splašková kanalizace o celkové délce 4,2 km včetně přípojek bude napojena na novou čistírnu odpadních vod, která je rovněž součástí projektu.

Mapa projektů

Mapový portál města
Back to Top