Opava zdravé město
Opava

Novinky

Máte zájem o bionádobu? Přihlaste se

Datum 11.7.2019

Město Opava zavedlo v loňském roce svoz bioodpadu. Nádoby na bioodpad jsou stále k dispozici a lze si je vyzvednout v Technických službách na Těšínské ulici 71, a to nejlépe po předchozí domluvě s pracovníky technických služeb na tel.: 553 759 124. Podmínkou je podání žádosti na odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy.

Školy nasbíraly téměř dvě tuny hliníku

Datum 8.7.2019

Město Opava vyhlásilo na začátku školního roku pro základní a mateřské školy z Opavska soutěž ve sběru hliníku.

Po chodníčku v Městských sadech bosýma nohama

Datum 28.6.2019

V nejbližších dnech vyroste v areálu Městských sadů nedaleko jezírek smyslový chodníček pro bosou chůzi.

Zapojte se!

Projekty

Povedlo se

Oprava pomníku obětem světové války v Suchých Lazcích

V létě 2016 byly zahájeny práce na opravě Pomníku padlých 1. a 2. světové války v Suchých Lazcích. Ten je situován u obecního úřadu této městské části Opavy. Pomník byl leta v neutěšeném stavu a renovaci nutně potřebuje.

Probíhá

Vlaštovičky, Jarkovice – splašková kanalizace

Projekt řeší odkanalizování městské části Opavy – Vlaštovičky a Jarkovice. Nová splašková kanalizace o celkové délce 4,2 km včetně přípojek bude napojena na novou čistírnu odpadních vod, která je rovněž součástí projektu.

Připravujeme

Telematika Opava 2019

Předmětem projektu je vybudování dispečinku SSZ a modernizace stávajících světelných signalizačních zařízení (SSZ) na vybraných křižovatkách a souvisejících přechodech pro chodce vč. dvou stávajících koordinačních kabelů ve statutárním městě Opava za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců v prostoru řešených křižovatek.

Mapa projektů

Mapový portál města
Back to Top