Opava zdravé město
Opava

Novinky

Senior bez nehod

Datum 9.1.2019

Zdravé město Opava Vás zve na edukativní přednášku „Senior bez nehod“, která se uskuteční v úterý 29. ledna od 16 hodin v Sálu purkmistrů Obecního domu.

Nápady pro Opavu 2019

Datum 2.1.2019

Město podpoří nápady občanů dalším navýšením částky pro participativní rozpočet.

Politička projektu Zdravé město a místní Agendy 21

Datum 21.12.2018

Zastupitelstvostatutárního města Opavy na svém zasedání dne 17. 12. 2018 pověřilo Bc. Hanu Brňákovou, 1. náměstkyni primátora, jako političku projektu Zdravé město a místní Agendy 21 s účinností od 18. 12. 2018.

Zapojte se!

Projekty

Povedlo se

Ochranova – úpravu parteru a okolí

Cílem projektu je regenerace parteru Ochranova v Opavě a náprava nedostatků daného území.

Probíhá

Zlatníky, Milostovice – splašková kanalizace

Projekt řeší odkanalizování dvou městských části Opavy, a to Zlatníků a Milostovic. Nová splašková kanalizace včetně přípojek o celkové délce 6,5 km bude napojena na novou čistírnu odpadních vod Zlatníky, která je rovněž součástí stavby.

Připravujeme

Odborné učebny ZŠ Boženy Němcové

Podstatou projektu je přístavba objektu Základní školy Opava, Boženy Němcové 2, ve které bude vytvořeno 6 nových odborných učeben (multimediální učebna chemie, multimediální jazyková laboratoř, multimediální učebna fyziky, robotická dílna a dvě počítačové) včetně nezbytného zázemí těchto učeben.

Dále se zde plánuje zřízení poradenského pracoviště rekonstrukcí stávajících prostor školy (bývalého bytu školníka) a zajištění bezbariérového přístupu školy. Součástí projektu budou také zahradní úpravy v areálu školy včetně pořízení základního mobiliáře.

Mapa projektů

Mapový portál města
Back to Top