Opava zdravé město
Opava

Novinky

Světelné znečištění v Opavě a okolí

Datum 26.3.2019

Přednáška s procházkou se zaměří na světelný smog.

Občané podali rekordní počet Nápadů pro Opavu

Datum 13.3.2019

Třetí ročník Nápadů pro Opavu, participativního rozpočtu, prostřednictvím kterého mohou lidé veřejně soutěžit se svými projekty, a město pak ty vítězné realizuje, rozhodně bude rekordní. A to nejen díky částce 1,2 milionů korun, kterou vedení radnice pro letošek vyčlenilo.

Opava a Ostrava představují akce v oblasti udržitelné dopravy

Datum 6.3.2019


Oživení centra města pro pěší a cyklisty, nová parkovací místa mimo centrum města (systém P+R), podpora elektromobility a cyklodopravy nebo lepší plánování dopravy. To jsou aktivity, která města Opava a Ostrava zařadila do akčního plánu na nejbližší dva roky.

Zapojte se!

Projekty

Povedlo se

Cyklistická stezka Jakartovice – Litultovice – Otice – Opava

Projekt řeší návrh společné stezky pro chodce a cyklisty v úseku mezi Oticemi a Opavou v rámci regionální cyklistické stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava. Jedná se o návrh 1. etapy této stavby.

Probíhá

ZŠ Otická (zateplení+výměna oken+střecha) včetně velké nástavby

Podstatou projektu je zateplení budovy základní školy na Otické ulici v Opavě, včetně výměny oken, rekonstrukce střechy a kotelny. V rámci projektu je plánována také nástavba nad tělocvičnou, díky které vznikne nová odborná učebna EVVO spolu se zázemím.

Připravujeme

Opava – osvětové kampaně 2019

Hlavním cílem předkládaného projektu je podpora a ochrana zdraví obyvatel realizovaná prostřednictvím osvětových kampaní na téma péče o zdraví a předcházení zdravotním potížím, zvýšení povědomí a informovanosti o duševních chorobách o tom, jak k duševně nemocným přistupovat. V neposlední řadě se zaměříme na životní prostředí, a to osvětovou kampaní týkající se světelného znečištění.

Mapa projektů

Mapový portál města
Back to Top