Opava zdravé město
Opava

Novinky

Zapojte se do týdne mobility

Datum 4.9.2019

Evropský týden mobility inspiruje každý rok radnice i obyvatele českých měst a obcí, aby dali větší šanci alternativní dopravě. Letošní ročník chce do popředí zájmu vytáhnout zdánlivě nejobyčejnější druhy dopravy, a sice pěší chůzi a jízdu na kole. Do kampaně se zapojí i město Opava, a to hned několika aktivitami.

Blázníš, nebo co?

Datum

Má-li někdo psychické potíže, je hned svým okolím pokládán za blázna. Toto stigma mají pomoci odstranit osvětové akce týkající se duševního zdraví pořádané napříč republikou. Zdravé město Opava se jednou takovou inspirovalo.

Konference v Opavě na téma Duše a zdraví

Datum

25. září 2019 se v Kulturním domě Na Rybníčku od 8.30 do 15.30 hodin uskuteční konference na téma Duše a zdraví.

Zapojte se!

Projekty

Povedlo se

Vnitroblok ul. Rolnická, Hálkova, Šrámkova, Opava

Podstatou projektu je revitalizace zeleně, výměna povrchů zpevněných ploch, zlepšení trasování chodníků, obnovení a doplnění veřejného prostoru novým mobiliářem, dovybavení řešeného prostoru novými dětskými průlezkami a nové rozmístění svítidel veřejného osvětlení v rámci vnitrobloku ulic Rolnická-Hálkova-Šrámkova v Opavě-Kateřinkách.

Probíhá

ZŠ Otická (zateplení+výměna oken+střecha) včetně velké nástavby

Podstatou projektu je zateplení budovy základní školy na Otické ulici v Opavě, včetně výměny oken, rekonstrukce střechy a kotelny. V rámci projektu je plánována také nástavba nad tělocvičnou, díky které vznikne nová odborná učebna EVVO spolu se zázemím.

Připravujeme

Telematika Opava 2019

Předmětem projektu je vybudování dispečinku SSZ a modernizace stávajících světelných signalizačních zařízení (SSZ) na vybraných křižovatkách a souvisejících přechodech pro chodce vč. dvou stávajících koordinačních kabelů ve statutárním městě Opava za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců v prostoru řešených křižovatek.

Mapa projektů

Mapový portál města
Back to Top