Opava zdravé město
Opava

Dotazník

Popelnice na bioodpad

Město Opava ve spolupráci s technickými službami přichází s projektem, který pomůže snížit produkci směsného komunálního odpadu a proměnit jej ve využitelné složky, jako např. papír, plast, či bioodpad, které se nemusí skládkovat a plánované zdražení se jich tedy netýká.

Prvním opatřením bude již na jaře oddělený sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů přímo dům od domu. Tento sběr bude zaveden v oblastech, kde je prováděn svoz popelnicových nádob (nikoliv kontejnerů). Obyvatelé těchto lokalit mohou vyplněním přihlášky (níže) získat bezplatně popelnici na bioodpad, kterou jim přivezou pracovníci technických služeb až domů na jaře 2018.

Přihláška na hnědou popelnici:

Máte zájem o bezplatnou zápůjčku hnědé popelnice o obsahu 240 l na bioodpad (jsou vždy na kolečkách pro snazší manipulaci). Níže vyplňte přihlášku, kde po vyplnění všech povinných polí (označených *) a odeslání budete zařazeni do seznamu zájemců, kterým na jaře 2018 bude dodána hnědá popelnice na bioodpad.

PŘIHLÁŠKU K VYPLNĚNÍ  NALEZNETE ZDE.

Listinná podoba formuláře byla uveřejněna také v říjnové Hlásce, odevzdat ho lze do poloviny listopadu na podatelnách magistrátu v budově Hlásky nebo na Krnovské ulici v budově C.

Občané městských částí si mohou zvolit buď některý z výše uvedených způsobů, nebo mohou návratku odevzdat na úřadu městské části.

Předpokládaná distribuce nádob až do domu bude na jaře 2018.

Back to Top