Opava zdravé město
Opava

Formulář k vyplnění Nápady pro Opavu 2018I. Identifikace předkladatele


II. Základní informace o nápadu
III. Přílohy
Odesláním nápadu souhlasím s Výzvou participativního rozpočtu 2018
A zároveň beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (známém též pod zkratkou GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely realizace Participativního rozpočtu města Opavy pro rok 2018. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci všech nezbytných kroků směřující k realizaci Participativního rozpočtu 2018, po ukončení realizace výstupů z Participativního rozpočtu 2018 budou tyto osobní údaje zničeny.

 

Back to Top