Opava zdravé město
Opava

Formulář Nápady pro Opavu 2019I. Předkladatel

II. NápadIII. Přílohy
Odesláním nápadu souhlasím s Výzvou participativního rozpočtu 2019
A zároveň beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (známém též pod zkratkou GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely realizace Participativního rozpočtu města Opavy pro rok 2019. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci všech nezbytných kroků směřující k realizaci Participativního rozpočtu 2019, po ukončení realizace výstupů z Participativního rozpočtu 2019 budou tyto osobní údaje zničeny.

Back to Top