Opava zdravé město
Opava

Fórum Zdravého města

Fórum Zdravého města je ročně se opakující veřejné projednání k celkovému rozvoji města. Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale zejména široká veřejnost.

Cílem tohoto veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města. Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematická a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskusi nad připravenými náměty či dokumenty, ale o plánování tzv. „od zeleného stolu“.

Diskuse probíhá formou tematických oblastí a hlavním společným výstupem je formulace 10-ti nejzásadnějších problémů z pohledu veřejnosti. Výstup akce je následně ověřen veřejnou anketou, jejímž cílem je ověřit formulované problémy s co nejširším okruhem veřejnosti. Po vyhodnocení ankety se ověřené problémy předkládají k projednání Radě a Zastupitelstvu města ke stanovení úkolů a odpovědnosti za jejich řešení.

Fórum Zdravého města se každoročně opakuje, přičemž veřejnost je vždy při této příležitosti seznámena se stavem řešení ověřených problémů z Fór minulých, a dále má samozřejmě možnost formulovat další náměty k rozvoji.

Fóra jsou realizovány od roku 2012 a v následujících záložkách naleznete podklady z minulých ročníků včetně fotek z těchto akcí.

Fórum 2012

Dne 21. 3. 2012 od 16 hod. se v Opavě uskutečnilo první Fórum Zdravého města.
A to v prostorách Obecního domu – Sál purkmistrů. Občané zde měli možnost poprvé definovat problémy města u šesti tematických stolů. Akce se účastnilo 67 občanů a po jejím spuštěno hlasování (2. 4. – 30. 4. 2012), formou anketních lístků v Hlásce a na webu města. Celkem v anketě hlasovalo 685 občanů a definovaly následující pořadí problémů pro rok 2012.

Výsledky hlasování 2012:

Nadefinované problémy pro rok 2012 Celkový počet hlasů Priorita
Obnova a kultivace zeleně, ochrana půdy v okrajových částech města a za městem 377 1
Rozvoj sítě cyklostezek (infrastruktury) ve městě 170 2
Sociálně patologické jevy, omezení hazardu ve města 124 3
Kritický technický stav školských budov (MŠ, ZŠ) 118 4
Dostupnost bydlení sociálního, startovacího, systém současného nájemního bydlení, pobytových sociálních služeb 79 5
Využívání brownfieldů a dalších ploch 51 6

 

Zápis Fórum 2012

Plakát Fórum 2012


Fórum 2013

Dne 4. 6. 2013 od 16 hod. se v  prostorách Kulturního domu Na Rybníčku uskutečnil druhý ročník Fóra Zdravého města. Občané zde měli možnost určit hlavního problémy města u šesti tematických stolů.  Na samotnou akci přišlo 60 občanů.

Od 1.7.2013 do 2.8.2013 měli občané města možnost zapojit se do veřejného hlasování, a to prostřednictvím webu města a anketních lístků v měsíčníku Hláska.  Celkem v anketě hlasovalo 422 občanů a definovaly následující pořadí problémů pro rok 2013.

Výsledky hlasování v roce 2013:

Nadefinované problémy pro rok 2013 Celkový počet hlasů Priorita
Kritický stav budov ZŠ a MŠ (okna, střechy) 107 1
Cyklostezky, pěší trasy – bezpečnost úseků mimo frekventované komunikace, výkupy pozemků pro trasy 98 2
Financování profesionálního sportu – přerozdělování ve prospěch podpory sportování občanů 70 3
Zlepšení kontrolní činnosti Městskou policií Opava 62 4
Nedostatečná kapacita v MŠ 61 5
Výsadba zeleně v okolí Opavy 57 6-7
Podpora pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné skupiny lidí 57 6-7
 Nízká dostupnost bydlení pro sociálně znevýhodněné skupiny lidí 37 8

 

Zápis Fórum 2013

Plakát Fórum 2013


Fórum 2014

Dne 29. 9. 2016 od 16 hod. se v  prostorách Kulturního domu Na Rybníčku uskutečnilo Fórum Zdravého města. Občané zde měli možnost určit hlavního problémy města u šesti tematických stolů.  Na samotnou akci přišlo 59 občanů.

Od 1.10.2014 do 30.11.2014 měli občané města možnost zapojit se do veřejného hlasování, a to prostřednictvím webu města a anketních lístků v měsíčníku Hláska.  Celkem v anketě hlasovalo 567 občanů a definovaly následující pořadí problémů pro rok 2014.

Výsledky hlasování v roce 2014:

Nadefinované problémy pro rok 2014

 

Celkový počet hlasů Priorita
Nevyhovující stav a fungování zimního stadionu a plaveckého bazénu 279 1
Odklon těžké dopravy 199 2
Oprava a údržba místních komunikací a chodníků 117 3
Opravy školských budov 79 4
Využití nevyužívaných prostor pro bydlení 79 5
Využívání brownfieldů (Dukelská kasárna) 66 6
Nevhodné umístění sběren druhotných surovin a zpracování odpadu s ohledem na zástavbu ul. Gudrichova (hluk, prašnost) 61 7
Vyvozování důsledků nečinnosti či neplnění úkolů především vedoucích pracovníků 59 8
Zrušení výkupu druhotných surovin ( především kovů) od fyzických osob 47 9

 

Zápis Fórum 2014

Plakát Fórum 2014

 


Fórum 2015

Dne 5. 10. 2015 od 16 hod. se v  prostorách Kulturního domu Na Rybníčku uskutečnilo Fórum Zdravého města. Občané zde měli možnost určit hlavního problémy města u šesti tematických stolů.  Na samotnou akci přišlo 70 občanů.

Od 7.10.2015 do 31.12.2015 měli občané města možnost zapojit se do veřejného hlasování, a to prostřednictvím webu města a anketních lístků v měsíčníku Hláska.  Celkem v anketě hlasovalo 524 občanů a definovaly následující pořadí problémů pro rok 2015.

Výsledky hlasování v roce 2015:

Nadefinované problémy pro rok 2015

 

Celkový počet hlasů Priorita
Nevyhovující stav bazénu a zimního stadionu 234 1
Vyřešení prostor za Slezankou 160 2
Kdy budou senioři moci jezdit v MHD zadarmo? 123 3
Spalování nevhodných paliv v lokálních topeništích 113 4
Oprava- výměna oken v objektech majetku města ( dolní náměstí, Mezi Trhy, Hrnčířská) 75 5
Třídění bioodpadu u bytových domů 72 6
Východní nádraží jako dopravní uzel 71 7
Víceleté financování sociálních služeb 46 8
Finanční stabilita rozpočtu 25 9

 

Zápis Fórum 2015

Plakát Fórum 2015


Fórum 2016

Dne 24. 10. 2016 od 16 hod. se v  prostorách Kulturního domu Na Rybníčku uskutečnilo Fórum Zdravého města. Občané zde měli možnost určit hlavního problémy města u šesti tematických stolů.  Na samotnou akci přišlo 61 občanů.

Od 24.10.2016 do 31.12.2016 měli občané města možnost zapojit se do veřejného hlasování, a to prostřednictvím webu města a anketních lístků v měsíčníku Hláska.  Celkem v anketě hlasovalo 368 občanů a definovaly následující pořadí problémů pro rok 2016.

Novinkou byla pocitová mapa, na které mohli lidé označit místa, která se jim v našem městě líbí či nelíbí, kde se necítí bezpečně a podobně. Výsledky pocitové mapy jsou ke shlédnutí na tomto odkaze – http://pocitovamapa.nszm.cz/opava-2016/nahled.

Výsledky hlasování v roce 2016:

Nadefinované problémy pro rok 2016 Celkový počet hlasů Priorita
Zachování parku za Slezankou 150 1
Zlepšit dostupnost města pro cyklisty a bezpečnost 96 2
Omezení průjezdu města auty, jejich náhrada za jiné módy dopravy 92 3
Pokračování v boji proti zhoršené kvalitě ovzduší 66 4
Vyřešení nových a stávajících prostorů Loutkového divadla + SVČ 65 5
Větší oživení centra 61 6
Modernizace kino Mír 44 7
 Výsadba zeleně do krajiny 41 8
Rozšíření kapacity pobytových služeb pro seniory 40 9
Investice do škol 28 10

 

Zápis Fórum 2016

Plakát Fórum 2016

 


Fórum 2017

Opavané diskutovali o problémech města

V rámci Fóra Zdravého města mohli v pondělí 5. června Opavané již pošesté diskutovat o největších problémech, které podle nich město trápí. U 7 tematických stolů bylo vyjmenováno celkem 36 konkrétních problémů. U každého stolu následně byla vybrána 2 nejdůležitější témata, z nichž vznikl seznam 10 problémů, o kterých přítomní občané město rozhodli. Na samotnou akci přišlo 56 občanů města. Pokud jste se nemohli zúčastnit Fóra Zdravého města a nemohli jste tak mít přímý vliv na definování jednotlivých problémů měli jste možnost hlasovat prostřednictvím webových stránek Zdravého města. Hlasování od 9. 6.  do 31.7.2017 a celkem se zapojilo 308 hlasujících.

Výsledky hlasování v roce 2017:

 

Nadefinované problémy pro rok 2017

Celkový počet hlasů Priorita
Oživení prostoru za Slezankou jako celku 162 1
Využití prostoru Dukelských kasáren 104 2
Pokračování v rekonstrukci budov škol 67 3
Pítka v místech koncentrace většího množství lidí 66 4
Rozšíření otevírací doby ve sběrných dvorech 51 5
Výstavba hřiště na míčové hry (Komenda) 42 6
Navýšení finančních prostředků z rozpočtu SMO do sociálních
a souvisejících služeb
38 7
 Zřízení veřejných ohnišť 34 8
Výsadba aleje do Pilszce (PL) podél komunikace 28 9
Přechod pro chodce na ulici Vančurova 24 10

 

Plakát Fórum 2017

Zápis Fórum 2017


Fórum 2018

Výsledky ankety Fóra Zdravého města 2018

Zřízení centra denních služeb a stacionáře pro zdravotně postižené získalo v anketě vyhlášené po červnovém Fóru Zdravého města nejvíce hlasů, a to 251 z 1352 odevzdaných.

Občané, kteří přišli 4. června do sálu Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě, nadefinovali 17 podnětů, o kterých se pak prostřednictvím Hlásky, anketních lístků na magistrátu (v Turistickém informačním centru, na podatelně či na odboru vnitřních věcí nebo na recepci magistrátní budovy C na Krnovské ulici) a webových stránek www.zdravemestoopava.cz hlasovalo, a to od poloviny června do 31. července. Do ankety se zapojilo 676 hlasujících, každý mohl dát dva hlasy. Odevzdáno bylo 1352 platných hlasů a vzešlo z ní 8 ověřených problémů (tzn. objevily se v první desítce problémů jak na Fóru Zdravého města, tak v anketě). „Zájem o hlasování byl letos velký, hlasovalo více jak dvojnásobek lidí než před rokem,“ řekla koordinátorka Zdravého města Opava Veronika Bittová z odboru rozvoje města a strategického plánování opavského magistrátu. Výsledky se teď bude zabývat vedení města.

Problém/námět Počet hlasů
Zřízení centra denních služeb a stacionáře pro zdravotně postižené

251

Vytvoření smyslového chodníku pro bosou chůzi

190

Opatření ke snížení pocitu horka ve městě (zeleň, pergoly, přístřešky)

146

Výstavba cyklostezky Hradecká – Horní hráz – splav

129

Vytvoření odpočinkové zóny pro mladé v interiéru Slezanky

93

Zatraktivnění parku Joy Adamsonové interaktivními prvky

66

Vyšší podpora poskytovatelů, sociálních služeb ze strany města

64

Výstavba parkourového hřiště pro děti

59

Plakát_Fórum Zdravého města 2018

ZAPIS_z_Fora_2018


Fórum 2019

Ve Slezance se ve středu 9. října diskutovalo u osmi tematicky rozdělených kulatých stolů. V rámci Fóra Zdravého města zde občané definovali problémy, které podle nich město nejvíce trápí a které by se měly řešit.

Na úvod setkání se přítomní z úst náměstkyně Hany Brňákové, která je mimo jiné političkou Zdravého města Opava, dozvěděli, jak se řešili či dlouhodobě řeší problémy, které určili jako nejpalčivější v loňském roce.

Poté se již rozběhla diskuse u jednotlivých stolů, kde garanti daných témat zapisovali problémy ve městě na základě podnětů občanů.  Z nich pak bylo podle počtu hlasů vybráno 15 nejpalčivějších. O tom, zda jsou právě tyto problémy těmi, kterými by se město mělo opravdu zabývat, rozhodne anketa. Ta bude zveřejněna v následujících týdnech na webu města a publikována v listopadové Hlásce.

„Lidé budou moci dát své hlasy dle vlastního uvážení dvěma podle nich nejzávažnějším problémům ve městě. Chceme si ověřit, že i ti, kteří na veřejném fóru nebyli, považují vybrané problémy za důležité, “ vysvětlila koordinátorka projektu Zdravé město Veronika Bittová.

Jak hlasovat? Každý občan má dva hlasy, ty může přidělit buď oba jednomu problému, nebo dát jeden a jeden hlas dvěma různým problémům ze seznamu níže. Hlasovat můžete do 31.12.2019.

Problémy, které vybrali občané na Fóru Zdravého města: 

 • Instalace košů na tříděný odpad v Městských sadech a centru města.
 • Kontrola pejskařů na veřejném prostranství a na dětských hřištích.
 • Mechanizovaná výsadba cibulovin do travnatých ploch.
 • Oprava Divadelního klubu.
 • Oprava Loutkového divadla.
 • Prodej fotbalového klubu.
 • Revitalizace arkád ve Dvořákových sadech pro kulturní dění.
 • Řešení náplavky u řeky Opavy.
 • Vybudování krytého amfiteátru za Slezankou (přesun akcí a trhů).
 • Vybudování nového autobusového nádraží.
 • Vybudování sdílených kanceláří pro začínající podnikatele.
 • Vybudování workoutového hřiště na Komendě (typově jako 17. listopadu).
 • Vyčlenění dvou větších bytů pro matky se třemi a více dětmi na max 1 – 2 roky s terénní službou.
 • Zákaz vjezdu kamionů na ulici Vrchní.
 • Zřízení veřejných WC pro tělesně postižené.

Back to Top