Opava zdravé město
Opava

Kampaně

V rámci projektu Zdravého města se Opava připojila hned k několika kampaním, které si kladou za cíl propagovat zdravý životní styl. Velké komunitní osvětové akce ve městech, podporované celostátně NSZM ČR, založené na spolupráci jednotlivých Zdravých měst, obcí, regionů s místními partner.

Evropský týden mobility

Evropský den mobility je nejrozšířenější kampaní zaměřenou na problematiku udržitelné mobility ve světě. Mnoho obcí se dnes potýká s problémy z přebujelé automobilové přepravy. Mezi ně patří znečištění ovzduší zplodinami a prachem, hluk či snížená bezpečnost provozu. Cílem Evropského týdne mobility (ETM) je proto vyvolat diskuzi o dopravní situaci ve městě a společnými silami najít takové řešení, které zlepší zdraví a kvalitu života občanů.

Kampaň na podporu jiné než osobní automobilové dopravy probíhá vždy od poloviny září. Město Opava se poprvé k této kampani připojilo v roce 2011, kdy probíhal již její 10. ročník.

Oficiální stránky projektu European Mobility Week.

Plakáty z jednotlivých ročníků:

Zapojení zaměstnanců města do akce Na úřad bez aut 2017

           

 

 

 

 

 

 

 


Den bez úrazu

Den bez úrazu pořádalo město společně s Českým červeným křížem Opava a Střední zdravotnickou školou Opava v roce 2012. Kampaň probíhala v rámci Dne dětí. V následujících letech se ukázky první pomoci, preventivní programy pro děti a další zajímavé akce staly neodmyslitelnou součástí opavského dětského dne.

Oficiální stránky kampaně s přehledem měst, které tuto akci pořádají.

V sobotu 26. května 2012 se v rámci Dne dětí pořádaného statutárním městem Opava v Městských sadech konala také osvětová kampaň „Den bez úrazu“, která se zaměřila na nejohroženější věkovou skupinu, tedy děti.Na „Dnu bez úrazu“ spolupracoval oblastní spolek Českého červeného kříže Opava spolu se studenty Střední zdravotnické školy Opava, kteří dětem během celého dne ukazovaly zejména zásady první pomoci, upozorňovaly na prevenci před úrazy a měli pro děti připraveny různé soutěže. V odpoledních hodinách pak proběhla ukázka simulované dopravní nehody v rámci které došlo ke srážce inline bruslaře s vozidlem. Maskování účastníků nehody a figuranty zajistil Český červený kříž spolu se Střední zdravotnickou školou. Celá akce probíhala pod záštitou Integoraného záchranného systému a na záchranných pracích se podílelo územní středisko záchrané služby MSK, hasičský záchranný sbor MSK, sbor dobrovolných hasičů z Opavy Kylešovic a územní odbor Opava Policie ČR. Ukázka trvala zhruba 20 minut, ve kterých bylo ukázáno ošetření účastníků dopravní nehody, vystřihávání řidičky z havarovaného vozidla a bylo upozorněno na to, jak se při těchto situacích zachovat, jaký je postup záchranných složek na jaká telefonní čísla volat.


Do práce na kole

Do práce na kole celorepubliková kampaň si klade za cíl poukázat na to, že kolo není jen sportovním náčiním pro aktivní odpočinek, ale že může být, zvláště ve městě, také velmi efektivním dopravním prostředkem. Město Opava se k této iniciativě poprvé přidalo v roce 2014.

Oficiální stránky kampaně  Do práce na kole.

 


Světový den bez tabáku

V roce 2014 se město Opava vůbec poprvé připojilo ke Světovému dni bez tabáku, který připadá na 30. května. Tato osvětová kampaň má upozornit na to, jak nebezpečné je kouření, včetně pasivního, na lidské zdraví. Cílovou skupinou kampaně jsou přitom především děti školního věku ve věku kolem 11 let. Podle statistiky jde totiž o věk, v němž děti cigaretu poprvé ochutnají.

Statutární město Opava ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Opavě, Opavskou kulturní organizací a sdružením SebeRevolta Opava pořádalo 30. května u příležitosti Světového dne bez tabáku preventivní program pro 4. třídy opavských základních škol. V rámci tohoto programu, který se z důvodu špatného počasí konal v Klubu ART, děti debatovaly o tom, jaký vliv má kouření na lidský organizmus, ale také o tom, jaké jsou ekonomické dopady kouření na rodinný rozpočet. Součástí byla také soutěž o nejhezčí obrázek s tematikou Dne bez tabáku nebo vědomostní kvíz.

Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. května. Členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO) vytvořily Světový den bez tabáku v roce 1987. Upírá pozornost na celosvětovou tabákovou epidemii a dává důraz na prevenci před tabákovým kouřením, který způsobuje onemocnění a smrt. Míří ke snížení 6 miliónů mrtvých ročně celosvětově z problémů v důsledku používání tabáku, ať již přímého či pasivního kouření.

 

 


Back to Top