Opava zdravé město
Opava

Kampaně

V rámci projektu Zdravého města se Opava připojila hned k několika kampaním, které si kladou za cíl propagovat zdravý životní styl. Velké komunitní osvětové akce ve městech, podporované celostátně NSZM ČR, založené na spolupráci jednotlivých Zdravých měst, obcí, regionů s místními partner.

Evropský týden mobility

Evropský týden mobility je nejrozšířenější kampaní zaměřenou na problematiku udržitelné mobility ve světě. Mnoho obcí se dnes potýká s problémy z přebujelé automobilové přepravy. Mezi ně patří znečištění ovzduší zplodinami a prachem, hluk či snížená bezpečnost provozu. Cílem Evropského týdne mobility (ETM) je proto vyvolat diskuzi o dopravní situaci ve městě a společnými silami najít takové řešení, které zlepší zdraví a kvalitu života občanů.

Kampaň na podporu jiné než osobní automobilové dopravy probíhá vždy od poloviny září. Město Opava se poprvé k této kampani připojilo v roce 2011, kdy probíhal již její 10. ročník.

Oficiální stránky projektu European Mobility Week.

Plakáty z jednotlivých ročníků:

Zapojení zaměstnanců města do akce Na úřad bez aut 2019


Den bez úrazu

Den bez úrazu pořádalo město společně s Českým červeným křížem Opava a Střední zdravotnickou školou Opava v roce 2012. Kampaň probíhala v rámci Dne dětí. V následujících letech se ukázky první pomoci, preventivní programy pro děti a další zajímavé akce staly neodmyslitelnou součástí opavského dětského dne.

Oficiální stránky kampaně s přehledem měst, které tuto akci pořádají.

V sobotu 26. května 2012 se v rámci Dne dětí pořádaného statutárním městem Opava v Městských sadech konala také osvětová kampaň „Den bez úrazu“, která se zaměřila na nejohroženější věkovou skupinu, tedy děti.Na „Dnu bez úrazu“ spolupracoval oblastní spolek Českého červeného kříže Opava spolu se studenty Střední zdravotnické školy Opava, kteří dětem během celého dne ukazovaly zejména zásady první pomoci, upozorňovaly na prevenci před úrazy a měli pro děti připraveny různé soutěže. V odpoledních hodinách pak proběhla ukázka simulované dopravní nehody v rámci které došlo ke srážce inline bruslaře s vozidlem. Maskování účastníků nehody a figuranty zajistil Český červený kříž spolu se Střední zdravotnickou školou. Celá akce probíhala pod záštitou Integoraného záchranného systému a na záchranných pracích se podílelo územní středisko záchrané služby MSK, hasičský záchranný sbor MSK, sbor dobrovolných hasičů z Opavy Kylešovic a územní odbor Opava Policie ČR. Ukázka trvala zhruba 20 minut, ve kterých bylo ukázáno ošetření účastníků dopravní nehody, vystřihávání řidičky z havarovaného vozidla a bylo upozorněno na to, jak se při těchto situacích zachovat, jaký je postup záchranných složek na jaká telefonní čísla volat.


Do práce na kole

Do práce na kole celorepubliková kampaň si klade za cíl poukázat na to, že kolo není jen sportovním náčiním pro aktivní odpočinek, ale že může být, zvláště ve městě, také velmi efektivním dopravním prostředkem. Město Opava se k této iniciativě poprvé přidalo v roce 2014.

Oficiální stránky kampaně  Do práce na kole.

 


Světový den bez tabáku

Statutární město Opava se již pošesté připojilo ke Světovému dni bez tabáku. Ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Opavě a neziskovou organizací ELIM Opava pořádalo v květnu preventivní program pro 4. třídy opavských základních škol. Akce proběhla v Obecním domě v Opavě. Žáci pracovali ve skupinkách, kde získali mnoho informací o problémech spojených s kouřením. Jako odměnu za svou účast obdržel každý žák vak na záda s malou omalovánkou, plackou a plastovou hrou s protikuřáckou tematikou. Na závěr jsme si všichni trochu zasportovali. Do celé akce se zapojilo celkem 437 žáků z téměř všech opavských základních škol.

Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. května. Členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO) vytvořily Světový den bez tabáku v roce 1987. Upírá pozornost na celosvětovou tabákovou epidemii a klade důraz na prevenci před tabákovým kouřením, které způsobuje onemocnění a smrt. Míří ke snížení počtu 6 miliónů mrtvých, kteří celosvětově ročně umírají na problémy vzniklé v důsledku používání tabáku, ať již formou aktivního či pasivního kouření.

Průměrný věk, kdy děti začínají experimentovat s cigaretami, je 10 let, proto jsou za cílovou skupinu každoročně vybíráni právě žáci 4. tříd základních škol. 437 žáků ve věku 9 – 12 let se stejně jako v předchozích letech vyjadřovalo v anketě k otázkám spojeným s problematikou kouření. Odpovídali na dotazy, zda si již někdy z cigarety potáhli, jak se případně k cigaretě dostali a kdo v rodině kouří. Z průzkumu, který se vyhodnocoval v prvních červnových dnech, vyplývá, že téměř 11% již svou zkušenost s kouřením má. Lépe jsou na tom dívky, kdy cigaretu vyzkoušelo necelých 8%, chlapecká zkušenost je téměř 13%. V porovnání s výsledky z minulých let má zkušenost s cigaretou přibližně o 1% méně dětí, než tomu bylo v loňském roce, ale současně o 2% více dětí oproti roku 2017. Chlapci získali v naprosté většině cigaretu od svých kamarádů, dívky většinou od svých rodičů. Dívky s cigaretovou zkušeností pochází z rodin, kde je častěji kuřačka matka, u chlapců je to pak přesně naopak, zde je častěji kouřící otec. V Každém případě ale pochází téměř 80% těchto kuřáckých dětí z rodin, kde je kuřákem alespoň jeden z rodičů.

Celá preventivní akce se setkala s pozitivními ohlasy žáků i jejich pedagogů.

Tato akce byla podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 


Back to Top