Opava zdravé město
Opava

Kampaně

V rámci projektu Zdravého města se Opava připojila hned k několika kampaním, které si kladou za cíl propagovat zdravý životní styl. Velké komunitní osvětové akce ve městech, podporované celostátně NSZM ČR, založené na spolupráci jednotlivých Zdravých měst, obcí, regionů s místními partner.

Evropský týden mobility

Evropský den mobility je nejrozšířenější kampaní zaměřenou na problematiku udržitelné mobility ve světě. Mnoho obcí se dnes potýká s problémy z přebujelé automobilové přepravy. Mezi ně patří znečištění ovzduší zplodinami a prachem, hluk či snížená bezpečnost provozu. Cílem Evropského týdne mobility (ETM) je proto vyvolat diskuzi o dopravní situaci ve městě a společnými silami najít takové řešení, které zlepší zdraví a kvalitu života občanů.

Kampaň na podporu jiné než osobní automobilové dopravy probíhá vždy od poloviny září. Město Opava se poprvé k této kampani připojilo v roce 2011, kdy probíhal již její 10. ročník.

Oficiální stránky projektu European Mobility Week.

Plakáty z jednotlivých ročníků:

Zapojení zaměstnanců města do akce Na úřad bez aut 2017

           

 

 

 

 

 

 

 


Den bez úrazu

Den bez úrazu pořádalo město společně s Českým červeným křížem Opava a Střední zdravotnickou školou Opava v roce 2012. Kampaň probíhala v rámci Dne dětí. V následujících letech se ukázky první pomoci, preventivní programy pro děti a další zajímavé akce staly neodmyslitelnou součástí opavského dětského dne.

Oficiální stránky kampaně s přehledem měst, které tuto akci pořádají.

V sobotu 26. května 2012 se v rámci Dne dětí pořádaného statutárním městem Opava v Městských sadech konala také osvětová kampaň „Den bez úrazu“, která se zaměřila na nejohroženější věkovou skupinu, tedy děti.Na „Dnu bez úrazu“ spolupracoval oblastní spolek Českého červeného kříže Opava spolu se studenty Střední zdravotnické školy Opava, kteří dětem během celého dne ukazovaly zejména zásady první pomoci, upozorňovaly na prevenci před úrazy a měli pro děti připraveny různé soutěže. V odpoledních hodinách pak proběhla ukázka simulované dopravní nehody v rámci které došlo ke srážce inline bruslaře s vozidlem. Maskování účastníků nehody a figuranty zajistil Český červený kříž spolu se Střední zdravotnickou školou. Celá akce probíhala pod záštitou Integoraného záchranného systému a na záchranných pracích se podílelo územní středisko záchrané služby MSK, hasičský záchranný sbor MSK, sbor dobrovolných hasičů z Opavy Kylešovic a územní odbor Opava Policie ČR. Ukázka trvala zhruba 20 minut, ve kterých bylo ukázáno ošetření účastníků dopravní nehody, vystřihávání řidičky z havarovaného vozidla a bylo upozorněno na to, jak se při těchto situacích zachovat, jaký je postup záchranných složek na jaká telefonní čísla volat.


Do práce na kole

Do práce na kole celorepubliková kampaň si klade za cíl poukázat na to, že kolo není jen sportovním náčiním pro aktivní odpočinek, ale že může být, zvláště ve městě, také velmi efektivním dopravním prostředkem. Město Opava se k této iniciativě poprvé přidalo v roce 2014.

Oficiální stránky kampaně  Do práce na kole.

 


Světový den bez tabáku

Statutární město Opava se letos již popáté připojilo ke Světovému dni bez tabáku. Ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Opavě a neziskovou organizací ELIM Opava pořádalo v květnu preventivní program pro 4. třídy opavských základních škol. Akce proběhla v Obecním domě v Opavě. Žáci pracovali ve skupinkách, kde získali mnoho informací
o problémech spojených s kouřením. Jako odměnu za svou účast obdržel každý žák malou omalovánku, placku a plastovou hru s protikuřáckou tematikou a na závěr jsme si všichni trochu zasportovali.  Do celé akce se zapojilo celkem 466 žáků z téměř všech opavských základních škol.

Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. května. Členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO) vytvořily Světový den bez tabáku v roce 1987. Upírá pozornost na celosvětovou tabákovou epidemii a klade důraz na prevenci před tabákovým kouřením, které způsobuje onemocnění a smrt. Míří ke snížení počtu 6 miliónů mrtvých, kteří celosvětově ročně umírají na problémy vzniklé v důsledku používání tabáku, ať již formou aktivního či pasivního kouření.

Průměrný věk, kdy děti začínají experimentovat s cigaretami, je 10 let, proto byli za cílovou skupinu vybráni právě žáci 4. tříd základních škol.

466 žáků ve věku 9 – 12 let se stejně jako v předchozích letech vyjadřovalo v anketě k otázkám spojeným s problematikou kouření. Odpovídali na dotazy, zda si již někdy z cigarety potáhli, jak se případně k cigaretě dostali a kdo v rodině kouří. Z výstupů vyplývá, že téměř 12% již svou zkušenost s kouřením má. Lépe jsou na tom dívky, kdy cigaretu vyzkoušelo necelých 8%, chlapecká zkušenost je 15%. V porovnání s výsledky z roku 2017 má zkušenost s cigaretou přibližně o 3% více dětí, než tomu bylo v loňském roce. V naprosté většině děti cigarety získaly od svých rodičů a kamarádů. Oproti dívkám s cigaretovou zkušeností, kdy téměř 77% těchto dívek pochází z rodin, kde je alespoň jeden z rodičů kuřákem, je takových chlapců s cigaretovou zkušeností jen necelých 38%. Nabízí se tedy úvaha, zda na chování chlapců ve vztahu ke kouření nemá více vliv vrstevnická skupina, zatímco na dívky spíše chování rodičů.

Celá preventivní akce se setkala s pozitivními ohlasy žáků i jejich pedagogů.

 

 


Back to Top