Opava zdravé město
Opava

Nápady pro Opavu 2017

První myšlenka zavést participaci v Opavě

Na prosincovém jednání zastupitelstva města v roce 2016 vznikla diskuze o možnosti zařazení nového nástroje pro podporu dialogu mezi radnicí a občany města. Tento bod byl na jednání schválen v rozsahu zavedení stabilního výdaje rozpočtu města – položky Participativní rozpočet 2017. Zastupitelé na to vyčlenili částku 300 tisíc korun.

Pověřeným politikem pro realizaci Participativního rozpočtu byl stanoven náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek. Poté byla na základě dohody politických stran sestavena Komise Zdravého města a místní Agendy 21, která se v průběhu několika setkání, shodla na výzvě Nápady pro Opavu 2017.

Přípravná fáze

Na začátku byl nápad. S nápadem mohl přijít každý občan Opavy, který je starší 15 let. Zapojit se tedy mohli jak mladí, tak senioři, pracující či maminky na mateřské dovolené, skupiny studentů i neziskové organizace. Nápad musel splnit i další podmínky výzvy a to, že se místo realizace vašeho nápadu nachází na pozemcích nebo v budově města.

V rámci výzvy Nápady pro Opavu, nebylo možné předkládat nápady, spojené s podporovanými aktivitami definovanými ve vyhlašovaných grantových okruzích Statutárního města Opavy pro rok 2017.

Podporované aktivity

Nápad musel splnit okruhy podporovaných aktivit výzvy, např. tyto aktivity:

  • výsadba zeleně;
  • úprava chodníků;
  • rekonstrukce nebo vybudování dětského hřiště;
  • obnova nebo vybudování městského mobiliáře (odpadkové koše, lavičky, stojany na kola, informační tabule, nádoby na zeleň);
  • a jiné.

Průběh výzvy

V březnu 2017 byly spuštěny webové stránky Zdravého města, na kterých jste mohli své nápady přihlásit. Po splnění všech povinných kritérií výzvy a odeslání formuláře včetně příloh, byl nápad pracovníky Magistrátu města Opavy hodnocen po formální stránce a po stránce proveditelnosti. Pokud nápad prošel kontrolou, byl zařazen do seznamu nápadů. Poslední slovo měla Komise Zdravého města, která rozhodla, který z nápadů pustí do veřejného hlasování.

Hlasování

Město poskytlo finanční prostředky na nápady, které získaly ve veřejném hlasování na webových stránkách www.zdravemestoopava.cz nejvyšší počet hlasů. Hlasování se uskutečnilo v termínu od 1. do 30. června 2017, o tom, které nápady budou realizován, rozhodli hlasováním sami občané města Opavy.

V prvním ročníku výzvy získal nápad rozšíření dětského hřiště v Suchých Lazcích nejvíce hlasů. Z 2768 hlasů, které v průběhu června došly, dostal tento projekt 820 hlasů. Město však podpořilo i druhý projekt, a to vybudování hudební zkušebny na Liptovské ulici 21 v Kylešovicích, pro který hlasovalo 603 lidí. Zastupitelé totiž na tzv. participativní rozpočet vyčlenili částku 300 tisíc korun, oba podpořené projekty pak vyjdou na 280 tisíc korun, proto nebyl podpořen projekt jeden, ale dva.

Výsledky projednali radní 19. července. Poté se začali dva podpořené projekty realizovat. Realizace obou projektů bude ukončena v prosinci 2017.

Fyzická realizace nápadů

Po ukončení fyzické realizace obou projektů výzvy Nápady pro Opavu 2017, bude předložena zpráva o realizace obou projektů ke schválení zastupitelstvu města.  

Metodika a povinné příručky výzvy

Výzva Nápady pro Opavu 2017
Příručka Jak na to
Back to Top