Opava zdravé město
Opava

Nápady pro Opavu 2019

Po úspěšných dvou ročnících výzvy „Nápady pro Opavu“ vyhlašuje město Opava třetí výzvu participativního rozpočtu.

STARTUJEME 7. 1. 2019

Chcete podat nápad? Pokud splníte všechny níže uvedené podmínky a odešlete nápad prostřednictvím jednoduchého formuláře včetně jeho povinných příloh, bude zařazen do hodnotícího procesu.

Mám nápad:

  1. jsem starší 15let;
  2. místo realizace mého nápadu je na pozemcích nebo v budovách v majetku města;
  3. dokládám všechny povinné přílohy výzvy;
  4. podávám pouze 1 nápad.

Pokud jste na všechny předešlé body odpověděli ano, prosím, pusťte se do vyplnění on-line formuláře (jiná forma podání než elektronická není akceptována) a prostudujte si dokument Výzva Nápady pro Opavu 2019, kde jsou uvedeny přesné podmínky pro podání nápadu a jeho hodnocení.

Vzor vyplněného on-line formuláře a text výzvy naleznete spolu s povinnými přílohami v sekci „Dokumenty ke stažení“ na této stránce.

Pokud si nebudete vědět rady, neváhejte se na nás obrátit. Kontaktní osoby jsou uvedeny v sekci Kontakty nebo si domluvte osobní konzultaci na telefonním čísle: 553 756 400.

Pro inspiraci se můžete podívat také na naše video, které shrnuje celý proces Nápadů pro Opavu.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Povinné přílohy výzvy:

Seznam podporovatelů nápadu (přílohu nahrajete do on- line formuláře, maximální velikost souboru je 2 MB v běžném elektronickém formátu).

Fotodokumentace současného stavu, případně vizualizace stavu budoucího (do on-line formuláře nahrajete fotografii současného stavu nápadu, maximální velikost souboru je 3 MB v běžném elektronickém formátu).

Back to Top