Opava zdravé město
Opava

Nápady pro Opavu

Zvelebení parčíku u ulice Mlýnská, Ovocná

Prostor tohoto parčíku nebyl od počátku 90. let minulého století zásadně upravován. Cílem nápadu je tedy vytvoření klidového prostoru k trávení volného času nejen pro obyvatele staršího věku, ale i pro maminky s dětmi, kterým bohužel v této lokalitě chybí prostor, kde by mohly s dětmi trávit volné chvilky. Snahou je vybudovat zde nové prostory pro posezení s možností odstavení kola, dále zřízení dvou hracích prvků pro děti, jednoho posilovacího prvku a zanechání volného prostoru pro piknik. Nápad počítá také s likvidací současné nevzhledné zeleně a vysazením nových okrasných stromů, dále vytvořením přírodní organické cestičky pro kopírování současné zkratky průchodem parčíku.

Zhotovení chodníku z parkoviště Partyzánská – Pošta Opava 5

Spojení z parkoviště Partyzánská na Poštu Opava 5 se zkracuje po travním porostu, který není zpevněn. Využívají jej občané Opavy z tamního parkoviště i ze zastávky autobusu MHD a tělesně postižení občané. Cílem nápadu je zpevnění povrchu trávníku. V případě realizace tohoto nápadu bude prostor zpevněn prostřednictvím tzv. šlapáků.

Světelná tabule – časomíra

Současná světelná tabule již není plně funkční, nesvítí všechny žárovky, proto na ní jde špatně identifikovat přesný čas nebo skóre. Cílem tohoto nápadu je tedy zakoupení nové multifunkční světelné tabule, která bude sloužit jednak škole, ale také všem sportovním klubům, které ve sportovní hale pořádají své zápasy, turnaje a soutěže. Sportovní hala ZŠ Mařádkova je jedinou halou – tělocvičnou, která svými parametry vyhovuje sportům, jako je florbal, házená nebo futsal. Hala je rovněž využívána také pro volejbal a basketbal. Ve florbale se zde hraje 3. nejvyšší republiková soutěž a konají se tady také školní soutěže na úrovni MČR. Nová světelná tabule by byla osazena vysocesvítivými LED diodami, což zaručí ideální viditelnost i při slunečním svitu, mimořádně dlouhou životnost, bezúdržbový systém, spolehlivost, nízkou hmotnost a mimořádně nízké provozní náklady.

Zahrada dětem (MŠ Sluníčko, Krnovská)

Cílem tohoto nápadu je obohacení školní zahrady o nové herní prvky, poskytnout dětem bezpečný, podnětný a inspirativní prostor, který by sloužil ke hrám a relaxaci dětí. Realizací projektu „Zahrada dětem“ získáme plnohodnotný relaxačně herní prostor, využívaný také k venkovním edukačním činnostem. Děti již budou moci více času trávit venku i v odpoledních hodinách. Zahrada se otevře také veřejnosti.

Rozšíření fitness zóny v Městských sadech

V současnosti stojí v městských sadech workoutové hřiště. S rostoucím zájmem o cvičení s vlastní váhou mládeže a občanů města Opavy došlo k výraznému opotřebení tohoto hřiště. Rozšířením fitness zóny v Opavě získáme reprezentativní zázemí pro všestranné sportovní využití. Vznikne zde místo, kde se čím dál tím více budou sdružovat sportovci, mládež, děti a rodiny. Mládež bude mít místo, kde bude moct zlepšovat své fyzické dovednosti a lépe bude využívat volný čas. Občané budou trávit více času venku na čerstvém vzduchu a budou moct sportovat v krásném prostředí městských sadů. Rozšířením zóny bude umožněno cvičení více skupinám najednou a pořádání různých soutěží, meetingů a workshopů.

Veřejné griloviště

Nápad počítá se vznikem zpevněné betonové plochy, určené pro osm až deset lidí. Ta by byla vybavená venkovním grilem, kolem kterého budou postaveny lavičky se stoly. Vše by mělo být pevně připevněno k zemi, zejména kvůli bezpečnosti. Lidé si zde budou moci posedět v přírodě s přáteli a opéct si něco dobrého, aniž by zřizovali nepovolená ohniště.

Vyšplhej se na své hnízdo

Nápad počítá s rozšířením dětského hřiště o další prvek pro starší děti, tím by byl „strom s ptačími hnízdy“, kde musí děti vyšplhat a vynaložit větší fyzické úsilí k překonání lanových překážek. Setkáváním dětí na společných prostorách podpoříme jejich fyzickou zdatnost i jejich mimoškolní komunikaci, takto mohou vznikat i nová přátelství. Dětské hřiště je v Malých Hošticích vybudováno od roku 2009, potřebuje však nabídnout starším dětem další pohybovou aktivitu a prvky postupně modernizovat. U starších dětí převažují hry ve volném terénu, se složitějším prolézáním, lezením apod.

Zahrada dětem (MŠ Čajkovského)

V současnosti je na zahradě mateřské školy částečně vybudována přírodní zahrada. V další části, která je využívána ke sportovnímu vyžití dětí a ke hrám, jsou herní prvky jako houpadla, zastřešený domeček a pískoviště. Některé prvky jsou již zastaralé, pískoviště potřebují obnovu. Chybí zde posezení pro děti i veřejnost a chodníky, sloužící zejména dětem, jsou ve velmi špatném stavu. Vybudováním chodníků, obnovou pískovišť a posezení, doplnění dětským vláčkem a tabulí na kreslení získáme v naší zahradě místo pro setkávání napříč všemi generacemi. Budeme zde moci vést děti k radosti z pohybu v bezpečném prostředí. Do aktivit chceme zapojit i zbytek rodiny.

Bosá stezka s názvem Řeka

Předkladatelka by chtěla proměnit současně nevyužitý prostor u fotbalového hřiště v přírodní relaxační zónu. Lidé zde přicházejí na fotbal a různé vesnické akce. Byla by tedy využívána nejen místními, ale i lidmi, kteří zde projíždějí po cyklostezce. Místo jim může posloužit k odpočinku a relaxaci. Kolem bosé stezky by mělo být vybudováno i nějaké posezení, ať již postavením lavičky, ustavením velkého balvanu případně pořezanými pařezy. Lidé by si zde měli kam sednout a odložit si věci. V letních měsících zde mohou probíhat autorská čtení, jógová cvičení a podobně. Za pokácené stromy by měla proběhnout výsadba nových rostlin – stromů, keřů atd. Bosá stezka by měla být pojmenována Řeka dle odkazu předkladatelčiny prababičky Ludmily Hořké.

Back to Top