Opava zdravé město
Opava

Nápady pro Opavu

Vybudování hudební zkušebny Liptovská 21

Cílem nápadu je snížit energetickou náročnost 2. patra bývalé školky na ulici Liptovská, lépe zabezpečit vstup a dostavět druhou hudební zkušebnu a poskytnout tak širokému spektru klientů lepší služby, bezpečnost a komfort při trávení volného času v komunitním centru.

číst dále

Moderní a bezpečná škola

Elektronický přístupový systém k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů v budovách škol a školských zařízení k nim náležejících.

Pojem „bezpečnost ve škole“ se za několik posledních let značně změnil a rozšířil. Již nejde o pouhou ochranu proti požárům, krádežím, ale nutné je i brát ohled na tragickou událost na střední škole ve Žďáru nad Sázavou. Jakákoliv hrozba krizové situace je pro účastníky mimořádně stresová, zvláště v prostředí dětí.
Projekt představuje jednoduchý a bezstarostný způsob kontroly dětí, zda se vyskytují na místě, kde mají být, a že na místo určení dorazily v pořádku.

číst dále

Úprava místní komunikace za Vojenským splavem

Po mnoho let slouží komunikace za vojenským splavem v Opavě – Kateřinkách jako přístupová cesta k zahrádkářským osadám anebo vodákům k tréninkovému kanálu. Chceme úpravu příjezdové cesty a části parkoviště ve vlastnictví města položením nového asfaltového nebo obdobného povrchu.

číst dále

Zpevněná pěšina ke školce

Náš nápad spočívá ve vybudování zpevněné pěšiny na ulici Pavlovského, tak aby bylo možné se bezpečně dostat do školky a školy. Tento nápad je tedy primárně určen dětem, které jsou za současné situace nuceny se pohybovat po silnici, případně se brodit bahnem. Na této části komunikace totiž chybí jakýkoli chodník.

číst dále

Veřejné ohniště

Cílem projektu je vytvoření veřejného ohniště pro obyvatele města Opavy, především pro ty bydlící na sídlišti Kateřinky a v centru města. Ohniště by sloužilo k příjemnému setkávání lidí, k opékání a grilování, ke hře na kytaru apod. Obdobné veřejné místo v Opavě není, navíc v dané oblasti je také minimum zahrad, kde lze podobné akce pořádat soukromě. Nápad obsahuje tyto základní prvky – ohniště, lavičky okolo něj (zabudované napevno jako ochrana před vandaly), menší prostor pro dříví se stříškou a koš na odpadky.

číst dále

Volnočasové a umělecké centrum

Opavě v tuto chvíli chybí volnočasové a umělecké centrum, které by nabízelo vyžití pro všechny věkové kategorie. Bývalá čajovna Bludný kámen je opuštěný prostor v centru města, který však nabízí řadu možností a je ideální pro umístění takového centra. Prostor by byl využit k pasivnímu kulturnímu vyžití (uvádění komorních a alternativních divadelních inscenací, scénická čtení, a to pro různé věkové kategorie), ale také k aktivnímu (pořádání workshopů pro veřejnost, školičky pro nejmenší, multi žánrové dílny pro starší děti, akce pro studenty i seniory).

číst dále

Suché Lazce dětem

Dětské hřiště Základní a Mateřské školy v Suchých Lazcích slouží především pro děti a žáky místní školy. V odpoledních hodinách je otevřeno i pro veřejnost. Jeho stáří a vybavení je již ovšem velmi zastaralé a také nevyhovující pro bezpečnost dětí a žáků ZŠ a MŠ v Suchých Lazcích.

číst dále

Dětské hřiště náměstí Osvoboditelů

Naším záměrem je rozšířit plochu na Náměstí Osvoboditelů určenou pro děti, kde se v současnosti nachází několik malých dřevěných hracích prvků. Domníváme se, že Náměstí Osvoboditelů má větší potenciál, co se týče společenského života, nicméně v současnosti působí spíše jako průchozí a není zde důvod zastavit se a trávit více času, kromě možnosti sedět na lavičce u kašny. V centru města jsou dvě veřejná dětská hřiště, vedle sebe u Ptačího vrchu, která jsou v období příznivého počasí velmi frekventovaná.

číst dále

Back to Top