Opava zdravé město
Opava

Volnočasové hřiště Kateřinky

Předkladatel: Milada Godovská
Rozpočet: 282.971,00 Kč
Lokalizace: travnatá plocha poblíž ulice Holasická
Příloha – vizualiazce: stáhnout

Tento nápad řeší nedostatek hřišť pro starší děti, které už vyrostly ze skluzavek a pískovišť. Cílem nápadu je vybudování nového hřiště na Holasické ulici se šplhacími a balančními prvky, které uvítají především děti školního věku. Výstupem nápadu bude vybudování nových prvků – dvou šplhacích sestav, bradel, kladiny na pružinách, trojkladiny a stezky dovednosti – uprostřed sídliště, v blízkosti základní a mateřské školy.

Více informací o nápadu můžete nalézt na facebookovém profilu vytvořeném předkladatelkou Volnočasové hřiště Kateřinky.

Odkaz na mapu

 

Back to Top