Opava zdravé město
Opava

Vyšplhej se na své hnízdo

Předkladatel: Petra Pitrašová
Rozpočet: 350.000,00 Kč
Lokalizace: Dětské hřiště v Malých Hošticích, ulice Sportovní

Nápad počítá s rozšířením dětského hřiště o další prvek pro starší děti, tím by byl „strom s ptačími hnízdy“, kde musí děti vyšplhat a vynaložit větší fyzické úsilí k překonání lanových překážek. Setkáváním dětí na společných prostorách podpoříme jejich fyzickou zdatnost i jejich mimoškolní komunikaci, takto mohou vznikat i nová přátelství. Dětské hřiště je v Malých Hošticích vybudováno od roku 2009, potřebuje však nabídnout starším dětem další pohybovou aktivitu a prvky postupně modernizovat. U starších dětí převažují hry ve volném terénu, se složitějším prolézáním, lezením apod.

Back to Top