Opava zdravé město
Opava

Zahrada dětem (MŠ Čajkovského)

Předkladatel: Eva Matušková
Rozpočet: 1.034.853,00 Kč
Lokalizace: Školní zahrada MŠ Čajkovského 30

V současnosti je na zahradě mateřské školy částečně vybudována přírodní zahrada. V další části, která je využívána ke sportovnímu vyžití dětí a ke hrám, jsou herní prvky jako houpadla, zastřešený domeček a pískoviště. Některé prvky jsou již zastaralé, pískoviště potřebují obnovu. Chybí zde posezení pro děti i veřejnost a chodníky, sloužící zejména dětem, jsou ve velmi špatném stavu. Vybudováním chodníků, obnovou pískovišť a posezení, doplnění dětským vláčkem a tabulí na kreslení získáme v naší zahradě místo pro setkávání napříč všemi generacemi. Budeme zde moci vést děti k radosti z pohybu v bezpečném prostředí. Do aktivit chceme zapojit i zbytek rodiny.

Back to Top