Opava zdravé město
Opava

Zrušení označení zón s parkovacím oprávněním pro karty typu V bez poplatku a zrušení karet typu V

Předkladatel: Luděk Zdražil
Rozpočet: 0,00 Kč
Lokalizace: Parkovací zóny v centru města

Předkladatel navrhuje zrušit označení zón s parkovacím oprávněním pro karty typu V bez poplatku a zrušení karet typu V, a to na celém území města. Podle něj dochází k neadekvátnímu privilegiu bezplatného parkování pro část obyvatel a diskriminace jiných skupin. Zrušením by podle něj došlo ke zvýšení dostupnosti možnosti parkování. Náklady tohoto nápadu jsou nulové.

Odkaz na mapu

Pozn. předkladatele: Parkovací karty V jsou přiděleny zejména členům Zastupitelstva města Opava a starostům městských částí, přičemž výkon jejich veřejné funkce nevyžaduje, dle názoru předkladatele, přenositelnou a časově neomezenou parkovací kartu ve 14 parkovacích zónách Opavy.

Pozn. redaktora webu: Parkovací karta typu „V“ může být vydána z důvodů hodných zvláštního zřetele, na základě rozhodnutí Rady statutárního města Opava. Více informací o vydávání parkovacích karet a parkovacích zónách naleznete v přiloženém dokumentu. V současné době je těchto karet vydáno 69 ks.

Vydávání parkovacích karet_TS Opava

Back to Top