Opava zdravé město
Opava

Zvelebení parčíku u ulice Mlýnská, Ovocná

Předkladatel: Jiří Hrbáč
Rozpočet: 250.537,00 Kč
Lokalizace: Křížení ulic Mlýnská a Ovocná
Příloha – vizualiazce: stáhnout

Prostor tohoto parčíku nebyl od počátku 90. let minulého století zásadně upravován. Cílem nápadu je tedy vytvoření klidového prostoru k trávení volného času nejen pro obyvatele staršího věku, ale i pro maminky s dětmi, kterým bohužel v této lokalitě chybí prostor, kde by mohly s dětmi trávit volné chvilky. Snahou je vybudovat zde nové prostory pro posezení s možností odstavení kola, dále zřízení dvou hracích prvků pro děti, jednoho posilovacího prvku a zanechání volného prostoru pro piknik. Nápad počítá také s likvidací současné nevzhledné zeleně a vysazením nových okrasných stromů, dále vytvořením přírodní organické cestičky pro kopírování současné zkratky průchodem parčíku.

Back to Top