Opava zdravé město
Opava

Nerealizovatelné nápady 2018

Komise Zdravého města na svém jednání 13. 4. 2018 zhodnotila seznam níže uvedených nápadů jako nerealizovatelný v souladu s podmínkami výzvy.

Seznam nerealizovatelných nápadů:

 Stezka pro bruslaře, cyklisty a chodce

Stanovisko Komise:
Nápad nebude zařazen k veřejnému hlasování. V navrhované lokalitě je plánováno vybudování propojky ulic Krnovská, Vančurova, Žižkova. Územní studie je již zpracována a dostupná k nahlédnutí na odboru Hlavního architekta a územního plánu. Samotná realizace by měla proběhnout v roce 2020.


 Úprava hřiště na ulici Englišova před bytovým domem č. p. 76

Stanovisko Komise:
Částka na realizaci výrazně převyšuje celkovou alokaci výzvy (300 tis. Kč). Komise proto navrhuje nápad do hlasování veřejnosti nezařadit, ale doporučuje příslušnému náměstku primátora řešit dotčenou lokalitu ve střednědobém výhledu.


 Dokončení hudebního a divadelního centra v Kylešovicích

Stanovisko Komise:
Komise navrhuje nápad do hlasování veřejnosti nezařadit z důvodu nejasného budoucího provozu pro uvedené cílové skupiny nápadu „divadelní a hudební centrum“. Dalším argumentem je z hlediska efektivnosti a hospodárnosti zařadit budovu, ve které by mělo dojít k případné realizaci nápadu v letošním roce, s ohledem na její dlouhodobý havarijní stav, do plánu investic do roku 2020 nejpozději.

 


Komise Zdravého města a místní Agendy 21 je poradním orgánem rady města v otázce udržitelného rozvoje a participace s občany.

Back to Top