Opava zdravé město
Opava

Projekt RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb

Na konci druhého roku se partneři projektu RESOLVE z Moravskoslezského kraje vydali na studijní návštěvy za svými partnery do Itálie a Velké Británie.Italský partner projektu Městský úřad Reggio Emilia hostil ve dnech 8. a 9. listopadu 2017 studijní návštěvu pro odborníky z portugalské Almady, slovinského Mariboru, polské Varšavy
a Moravskoslezského kraje, aby získali přímé zkušenosti s osvědčenými postupy zaměřenými na parkování, elektromobilitu, zlepšení kvality ovzduší, integraci veřejné dopravy, zpracování regionálních akčních plánů.

Za Moravskoslezský kraj se účastnili zástupci krajského úřadu a zástupci tzv. místní zájmové skupiny, tvořené odborníky z oblasti dopravy a strategického rozvoje statutárních měst Ostravy a Opavy.

Byly prezentovány a diskutovány osvědčené dobré praktiky města Reggio Emilia na téma Park&Ride
o řešení dopravy ve městě vybudováním záchytných parkovišť a následným zvýhodněným cestováním městskou dopravou po centru města. V rámci další dobré praktiky byla prezentována elektrodobíjecí síť a flotila elektromobilů, zajišťujících zásobování centra města Reggio Emilia. Rovněž byl prezentován příklad lombardského města Brescia. Jejich projekt ECOPASSI byl zaměřen na změnu dopravního chování zaměstnanců dvou obchodních ulic ve městě pomocí podpory udržitelných způsobů dopravy do zaměstnání. Inovativní byl i způsob monitoringu dopravního chování zaměstnanců.

Následoval přesun všech zúčastněných do města Boloňa na krajský úřad regionu Emilia Romagna, kde pokračovaly prezentace a diskuse se zainteresovanými odborníky. Cílem osvědčené dobré praktiky MiMuovo byla integrace veřejné dopravy v regionu Emilia Romagna, následovala prezentace na téma „Regionální akční plán pro rozvoj plánů městské udržitelné mobility v regionu Emilia Romagna“. Poslední prezentace prvního dne byla zaměřena na organizaci infrastruktury pro pěší v centru Boloně.

Druhý den studijní návštěvy pokračoval prezentacemi osvědčených dobrých praktik v Boloni. Program byl zahájen prezentací harmonizace logistických činností v centrech měst regionu Emilia Romagna na regionální úrovni, v rámci kterého byly představeny způsoby ekologických logistických řešení zásobování v centrech dvanácti měst regionu Emilia Romagna. Poslední prezentace a následná diskuse byla na téma „Zajištění dodávek zboží v centru města Padova“. Zástupci obou statutárních měst Ostravy a Opavy diskutovali tato témata z pohledu lokálních specifik obou měst.

Partner projektu Doprava pro Greater Manchester hostil dne 7. 2. 2018 studijní návštěvu pro zástupce Moravskoslezského kraje a místních partnerů z Ostravy a Opavy. Zástupcům byly představeny nové druhy městské hromadné dopravy, rychlotramvaj, tzv. metrolink, a rychlé autobusy, tzv. metroshuttle, propojující pouze významné stanice. Metroshuttle jsou bezplatné autobusové linky propojující přestupní terminály a obchodní centra ve středu města. Zástupci rovněž získali přímé zkušenosti s osvědčenými postupy zaměřenými na rozšíření linky městské hromadné dopravy, plánování dojíždění zaměstnanců do obchodních center udržitelným způsobem dopravy, podpory firem drobnými granty na motivaci udržitelného způsobu dojíždění zaměstnanců. Dalšími dobrými praktikami bylo bezplatné autobusové linky propojující přestupní terminály a obchodní centra ve středu města, realizace aktivit v rámci Akčního plánu na snížení znečištění ovzduší, zpracování dlouhodobé dopravní strategie
a budování elektro nabíjecí infrastruktury.

Za Moravskoslezský kraj se studijní návštěvy zúčastnili zástupci krajského úřadu a dále čelní představitelé dopravního podniku obou statutárních měst Ostravy a Opavy a další odborníci z oblasti dopravy a strategického rozvoje obou měst.

Studijní návštěvy navazují na aktivitu projektu RESOLVE s názvem „Peer review“, v rámci které byly zahraničními partnery posouzeny plány udržitelné mobility obou statutárních měst Ostravy a Opavy
a doporučeny konkrétní osvědčené postupy. Výsledkem účasti na studijních návštěvách je přenos osvědčených postupů pro přípravu akčního plánu a zvýšení kvality plánů udržitelné mobility obou statutárních měst.

Projekt RESOLVE zahrnuje 9 partnerů z 8 různých zemí EU:

Město Roermond (Nizozemsko) – vedoucí partner; Katedra regionální, přístavní a dopravní ekonomiky (RHB BV) (Nizozemsko); Městský úřad Reggio Emilia (Itálie); Doprava pro Greater Manchester (Spojené Království); Městský úřad Maribor (Slovinsko); Kronoberg okresní administrativní úřad (Švédsko); Rada města Almada (Portugalsko); Město Varšava (Polsko); Moravskoslezský kraj.

Další informace: www.interregeurope.eu/resolve/


Back to Top