Opava zdravé město
Opava

Autismus – zkušenosti poskytovatelů služeb a pečujících osob v praxi

Dne 10. října 2018 se v Kulturním domě Na Rybníčku od 9 do 15 hodin uskutečnila odborná konference s názvem AUTISMUS – zkušenosti poskytovatelů služeb a pečujících osob v praxi.V zajímavém programu vystoupila řada významných přednášejících – zástupci Národního ústavu pro autismus, z.ú., ostravské organizace MIKASA, pobytové služby Benjamín, p.o., a také pečujících osob, kteří své osobní zkušenosti s autismem aplikovali v praxi a založili potřebné svépomocné skupiny pro rodiče a pečující osoby (např. svépomocná skupina ADAM). S prezentací rovněž vystoupila zástupkyně nově otevřeného denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením „Domovinka“ v Opavě, který sídlí na Rooseveltově ulici (budova Mariana).

Akci, která byla určena především poskytovatelům sociálních služeb a pečujícím osobám, pořádala agenda komunitního plánování sociálních služeb odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy, ve spolupráci s agendou Zdravého města. Financována byla z rozpočtu statutárního města Opavy a rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Opava – osvětové kampaně 2018“.

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-dobrovolnych-aktivit-v-oblasti-udrzitelneho-rozvoje-a-mistni-agendy-21-101757/

 

 


Back to Top