Opava zdravé město
Opava

Dotazníkové šetření v rámci projektu RESOLVE na téma Udržitelná mobilita a nakupování

Ve spolupráci Moravskoslezského kraje, statutárních měst Ostravy a Opavy a odborné organizace CI2, o. p. s., bude do 10. června 2018 probíhat v obou statutárních městech tazatelský průzkum. Průzkum se týká dopravy a využívání služeb a obchodů v centrech měst a je prováděn na ulicích v historickém centru obou měst a v přilehlých obchodních centrech. Průzkum provádějí proškolení studenti, kteří se na začátku rozhovoru prokáží tazatelským průkazem.

Výzkum dopravního a nákupního chování obyvatel je prováděn v Ostravě a v Opavě v rámci evropského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy” podpořeného z Operačního programu INTERREG EUROPE. Výsledky průzkumu budou sloužit jako podklad pro zlepšení dopravních systémů a služeb ve městě s cílem podporovat udržitelnou mobilitu a snížit zatížení životního prostředí emisemi z dopravy. Cílem je rovněž podporovat maloobchod v centrech obou měst. Podle plánu bude mezi obyvateli starších 18 let dotazováno nejméně 250 obyvatel Ostravy a 250 obyvatel Opavy, dle předem stanoveného klíče, aby bylo dosaženo reprezentativního vzorku.

Prosíme proto oslovené občany, aby věnovali svůj čas a odpověděli tazatelům na řadu položených otázek. Dotazníkový výzkum ukáže, jaký způsob dopravy volí občané při svých cestách za obchodem a službami, další otázky jsou zaměřeny na atraktivitu daného obchodního centra či obchodní ulice a na to, co chybí lidem v centru města, aby zde více a častěji nakupovali nebo trávili volný čas. Výsledky dotazníkového šetření budou představeny na podzim letošního roku.

Více informací o projektu na www.interregeurope.eu/resolve/


Back to Top