Opava zdravé město
Opava

Máte zájem o bionádobu? Přihlaste se

Město Opava zavedlo v loňském roce svoz bioodpadu. Nádoby na bioodpad jsou stále k dispozici a lze si je vyzvednout v Technických službách na Těšínské ulici 71, a to nejlépe po předchozí domluvě s pracovníky technických služeb na tel.: 553 759 124. Podmínkou je podání žádosti na odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy. Telefonicky na čísle 553 756 872, 874, 875, písemně, nebo lze využít webový formulář.  Vzhledem k tomu, že se jedná o systém, který má návaznost na svoz směsného komunálního odpadu, kde platí pravidlo, že pro jednu nemovitost, kde bydlí 1 až 4 osoby, je přiřazena jedna nádoba a pro vyšší počet osob se počet nádob adekvátně navyšuje, lze podle stejného pravidla žádat také o dostatečný počet bionádob. Počet nádob není tudíž vázán na počet bytů, rodin a podobně.

Co patří do bionádob?

Jednoduše řečeno: do bionádob lze dávat veškerý bioodpad vyjma živočišných produktů. Jedná se o listí, plevel, padané ovoce a zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny. Ve velkých kompostárnách se dosahuje vyšší teploty na delší dobu, a proto není třeba mít obavu z ořechového listí, plesnivých slupek apod. Nepatří tam však nepodrcený dřevní odpad. Větší množství zeleně, případně silnější větve z ořezu stromů a keřů nakrácené na délku cca 1 m přijímají proto i nadále sběrné dvory na ulicích Bílovecká, Hálkova a Přemyslovců.


Back to Top