Opava zdravé město
Opava

Nádoby na bioodpad míří do domácností

Lidé, kteří si zažádali o přidělení nádoby na biologicky rozložitelný odpad, se konečně dočkají.Ačkoliv je město chtělo distribuovat již na jaře, na základě podnětu jednoho z účastníků výběrového řízení řešil danou zakázku Úřad pro hospodářskou soutěž a vše se bohužel značně protáhlo. Během prázdnin bylo správní řízení definitivně uzavřeno ve prospěch města, které tak mohlo konečně podepsat smlouvu s firmou, jež soutěž vyhrála. První dodávku bionádob obdrží město od dodavatele 6. září, do domácností je pak budou pracovníci technických služeb rozvážet podle předem daného harmonogramu v době od 7 do 14 hodin. Rozvoz nádob bude probíhat v průběhu měsíců září, října a listopadu a zahájen bude 10. září v Kateřinkách. „Žadatelé budou vždy o konkrétním termínu rozvozu v jejich ulici zhruba s týdenním předstihem informování mailem nebo SMS. Nádoby budou předávány proti podpisu. Na území městských částí bude distribuce zajišťována starosty,“ vysvětlil náměstek primátora Dalibor Halátek.

První svoz bioodpadu je plánován na pondělí 24. září.  Vyvážet se začne v ulicích, kde byly nádoby rozdány nejdříve, postupně budou připojovány další oblasti až do vytvoření konečné stabilní struktury svozových tras. „Bioodpad bude na území města vyvážen jednou za čtrnáct dnů, v liché týdny. Zkušebně bude vývoz probíhat i v zimních měsících a následně bude vyhodnoceno, zda se v tomto období bude ve vývozu pokračovat či nikoli,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Marie Vavrečková a dodala, že žadatelé, kteří nebudou v době rozvozu nádob doma, si je mohou vyzvednout v areálu společnosti Technické služby Opava na Těšínské 71 každé sudé pondělí v době od 8 do 13 hodin.

Nákup 5 tisíc bionádob za více než 5 milionů korun je z 85% hrazen dotací z Evropské Unie – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Back to Top