Opava zdravé město
Opava

Hlasování o problémech města spuštěno

Váš hlas může ovlivnit, co se ve městě změní.

Ve Slezance se ve středu 9. října diskutovalo u osmi tematicky rozdělených kulatých stolů. V rámci Fóra Zdravého města zde občané definovali problémy, které podle nich město nejvíce trápí a které by se měly řešit. Na úvod setkání se přítomní z úst náměstkyně Hany Brňákové, která je mimo jiné političkou Zdravého města Opava, dozvěděli, jak se řešili či dlouhodobě řeší problémy, které určili jako nejpalčivější v loňském roce.

Poté se již rozběhla diskuse u jednotlivých stolů, kde garanti daných témat zapisovali problémy ve městě na základě podnětů občanů.  Z nich pak bylo podle počtu hlasů vybráno 15 nejpalčivějších. O tom, zda jsou právě tyto problémy těmi, kterými by se město mělo opravdu zabývat, rozhodne anketa. Ta bude zveřejněna v následujících týdnech na webu města a publikována v listopadové Hlásce.

„Lidé budou moci dát své hlasy dle vlastního uvážení dvěma podle nich nejzávažnějším problémům ve městě. Chceme si ověřit, že i ti, kteří na veřejném fóru nebyli, považují vybrané problémy za důležité, “ vysvětlila koordinátorka projektu Zdravé město Veronika Bittová.

Jak hlasovat? Každý občan má dva hlasy, ty může přidělit buď oba jednomu problému, nebo dát jeden a jeden hlas dvěma různým problémům ze seznamu níže. Hlasovat můžete do 31.12.2019.

Problémy, které vybrali občané na Fóru Zdravého města (v abecedním pořadí): 

 • Instalace košů na tříděný odpad v Městských sadech a centru města.
 • Kontrola pejskařů na veřejném prostranství a na dětských hřištích.
 • Mechanizovaná výsadba cibulovin do travnatých ploch.
 • Oprava Divadelního klubu.
 • Oprava Loutkového divadla.
 • Prodej fotbalového klubu.
 • Revitalizace arkád ve Dvořákových sadech pro kulturní dění.
 • Řešení náplavky u řeky Opavy.
 • Vybudování krytého amfiteátru za Slezankou (přesun akcí a trhů).
 • Vybudování nového autobusového nádraží.
 • Vybudování sdílených kanceláří pro začínající podnikatele.
 • Vybudování workoutového hřiště na Komendě (typově jako 17. listopadu).
 • Vyčlenění dvou větších bytů pro matky se třemi a více dětmi na max 1 – 2 roky s terénní službou.
 • Zákaz vjezdu kamionů na ulici Vrchní.
 • Zřízení veřejných WC pro tělesně postižené.

Hlasovat můžete prostřednictvím tohoto odkazu: Veřejné hlasování


Back to Top