Opava zdravé město
Opava

Podzimní úklid ve městě

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy  vyhlašuje  podzimní úklid, který proběhne na území města Opavy ve dnech  30.10.2017 – 20.11.2017. 

V tomto období budou postupně podle přiloženého harmonogramu rozmístěny na vyjmenovaných stanovištích kontejnery, které budou sloužit občanům k uložení odpadu z úklidu zelených ploch a prostranství kolem domu. Jedná se o suché listí, větve, trávu, plevel, shrabky, kamení, zeminu a jiný inertní odpad tj. ten, který nemá nebezpečné vlastnosti.

Další odpady – kusový, objemný, stavební, případně nebezpečný jako ledničky, televizory, pneumatiky, autobaterie, obaly od  olejů a nátěrových hmot můžete bezplatně odevzdat do sběrných míst :

Sběrné   místo  od 15.3. do 15.11.  od 16.11. do 14.3.
Opava   – Kylešovice, ul. Bílovecká Po – Pá: 11:00 – 17:30 Út: 11:00 – 17:30
So: 8:00 – 11:00 So: 8:00 – 11:00
Opava   – Kateřinky, ul. Hálkova Po – Pá: 11:00 – 17:30 St: 11:00 – 17:30
So: 8:00 – 11:00 So: 8:00 – 11:00
Opava   – Jaktař, ul. Přemyslovců Po – Pá: 11:00 – 17:30 Čt: 11:00 – 17:30
So: 8:00 – 11:00 So: 8:00 – 11:00

Stejně jako v loňském roce budou kontejnery přistaveny ve 14.00 hod a odvezeny téhož dne v 18.00 hod.

Vzhledem k limitovaným finančním prostředkům odboru životního prostředí apelujeme na občany města, aby kontejnery využívali pouze pro ten účel, ke kterému jsou určeny, aby bylo možno podzimní úklid zajistit v takovém rozsahu, abychom vyhověli všem oprávněným požadavkům. Doufáme, že respektováním těchto zásad naši občané přispějí ke zdárnému průběhu podzimního úklidu.

V případě nepříznivého počasí bude podzimní úklid na dobu nezbytně nutnou přerušen a po zlepšení klimatických podmínek bude navážení kontejnerů pokračovat v souladu s níže uvedeným  harmonogramem (bližší informace poskytne odbor životního prostředí tel. č. 553756877 – paní Drešlová).

Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů ve městě naleznete ZDE.

 

 

 


Back to Top