Opava zdravé město
Opava

Popelnice na bioodpad

Připravovaný zákon o odpadech plánuje postupné zdražování za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky a od roku 2024 platí dokonce již dle současné legislativy zákaz skládkování směsného komunálního odpadu. To by mohlo pro Opavu znamenat zvýšení nákladů na odpadové hospodářství o 17 milionů korun ročně a tedy 300 korun na poplatníka.

Město Opava ve spolupráci s technickými službami přichází s projekty, které pomohou snížit produkci směsného komunálního odpadu a proměnit jej ve využitelné složky, jako např. papír, plast, či bioodpad, které se nemusí skládkovat a plánované zdražení se jich tedy netýká.

Prvním opatřením bude již na jaře oddělený sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů přímo dům od domu. Tento sběr bude zaveden v oblastech, kde je prováděn svoz popelnicových nádob (nikoliv kontejnerů). Obyvatelé těchto lokalit mohou vyplněním přihlášky (níže) získat bezplatně popelnici na bioodpad, kterou jim přivezou pracovníci technických služeb až domů na jaře 2018.

Bioodpadu je ve směsném komunálním odpadu dle ročního období a zástavby 40 až 60 %. Zatímco dnes je spolu se směsným odpadem z valné většiny skládkován, může být velmi snadno materiálově využit poté, co se odděleně sebere a odveze na kompostárnu, kde se z něj vyrobí kvalitní organické hnojivo – kompost, které nejen že zlepšuje půdní úrodnost, ale pomáhá také půdě zvýšit její vodní sorpční kapacitu, která je, zejména nyní, v době, kdy výrobu našich potravin ohrožují výkyvy počasí a nás povodně, klíčová.

„Tříděním bioodpadu tedy nejenže pomůžete životnímu prostředí, ale také zmenšíte tlak na rozpočet města a tím i na razantní zvyšování poplatku za komunální odpad v blízké budoucnosti,“ poznamenal náměstek Dalibor Halátek.

Přihlášku prosím vyplňte zde. Formulář byl uveřejněn také v říjnové Hlásce, odevzdat ho lze do poloviny listopadu na podatelnách magistrátu v budově Hlásky nebo na Krnovské ulici v budově C. Občané městských částí si mohou zvolit buď některý z výše uvedených způsobů, nebo mohou návratku odevzdat na úřadu městské části.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Back to Top