Opava zdravé město
Opava

Prevence rakoviny prsu

Měsíc říjen je celosvětově zasvěcen boji proti rakovině prsu, která je hned po rakovině kůže nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním. Může se objevit jak u mužů, tak u žen, ale u žen se objevuje nesrovnatelně častěji. Neustálá osvěta v posledních letech naštěstí situaci kolem rakoviny prsu mění podstatně k lepšímu. Díky pravidelným kontrolám je mnoho nádorů nalezeno v počátečních stadiích, kde je šance na úplné uzdravení téměř stoprocentní a úmrtnost na rakovinu prsu se významně snižuje. Zdravé město Opava by rádo na tuto problematiku upozornilo, a proto pořádá v úterý 16. října od 16 hodin v Sále purkmistrů Obecního domu besedu týkající se prevence rakoviny prsu. Besedu povede doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. z Ústavu ošetřovatelství Slezské univerzity v Opavě. Dozvíte se postup při samovyšetření prsu na fantomovém modelu a budou Vám zodpovězeny otázky týkající se sonografického vyšetření prsu nebo vyšetření mamografem.

 Beseda je zdarma.

Akce byla financována z projektu „Opava – osvětové kampaně 2018“, dotačního titulu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ vyhlášeného krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-dobrovolnych-aktivit-v-oblasti-udrzitelneho-rozvoje-a-mistni-agendy-21-101757/

 


Back to Top