Opava zdravé město
Opava

Přijďte nám říct do Slezanky, co změníme v Opavě

Co by se mělo v Opavě změnit? Co opravit či vylepšit? Přijďte nám to říct na letošní Fórum Zdravého města, které se uskuteční ve středu 9. října od 16 hodin na novém místě Slezance.Rozhodli jsme se změnit místo a místo tradičního Kulturního domu Na Rybníčku jsme letošní Fórum přesunuli do lépe dostupného centra města,“ řekla koordinátorka Zdravého města Opava Veronika Bittová.

Změna místa je jedinou zásadní změnou, která letošní Fórum provází. U sedmi tematických stolů (Úřad, komunikace s veřejností, veřejný prostor; Sport, volnočasové aktivity; Kultura, cestovní ruch; Životní prostředí, zdraví; Sociální problematika, bydlení; Podnikání, ekonomika, vzdělání; Doprava) bude probíhat diskuse s garanty jednotlivých tematických oblastí (vedoucí či referenti odborů magistrátu) a zástupců veřejnosti. Máte možnost se vyjádřit k jakémukoliv tématu, problému či oblasti, která je z vašeho pohledu problematická a zaslouží si pozornost. „Cílem tohoto veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města a to prostřednictvím formulace problémových oblastí očima veřejnosti, které budou následně ověřeny veřejnou anketou a poté předloženy vedení města k řešení a přijetí opatření,“ řekla náměstkyně primátora Hana Brňáková. Před začátkem celé diskuse bude představeno plnění aktivit, které vyplynuly z předešlého ročníku Fóra Zdravého města.

Fórum ZM_plakát


Back to Top