Opava zdravé město
Opava

Senioři v silniční dopravě

V pondělí 17. září uspořádalo Zdravé město Opava ve spolupráci s Dopravním inspektorátem PČR v Opavě veřejnou besedu na téma bezpečnosti seniorů v silniční dopravě – z hlediska řidiče, chodce i jako spolujezdce. Cílem besedy bylo upozornit na novinky v dopravních předpisech, na důležitost nošení reflexních prvků a všeobecně na potřebu dbát bezpečnosti v silničním provozu. Účastníci besedy obdrželi praktické propagační předměty – reflexní vesty, reflexní tašky, reflexní trubičky do paprsků kol a další.

Akce byla součástí programu Evropského týdne mobility.

Akce byla financována z projektu „Opava – osvětové kampaně 2018“, dotačního titulu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ vyhlášeného krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-dobrovolnych-aktivit-v-oblasti-udrzitelneho-rozvoje-a-mistni-agendy-21-101757/

 


Back to Top