Opava zdravé město
Opava

Světelné znečištění v Opavě a okolí

Přednáška s procházkou se zaměřila na světelný smog.

Jak moc nebezpečná jsou pro člověka i přírodu přesvětlená města? Co s organismem dělá neustálý přísun světelných paprsků? A jak vás ovlivňuje narušení cyklu střídání dne a noci? Jsme světelným smogem ohroženi jen venku na ulici nebo i v bezpečí našeho domova? Na to vše se zaměřila přednáška pořádaná Zdravým městem Opava, která se uskutečnila v úterý 9. dubna od 19.30 v zasedací místnosti rady města na Hlásce. „V rámci přednášky byl představen aktuální stav světelného znečištění v České republice, byly popsány potenciální zdroje světelného znečištění a byl vysvětlen pojem světelné znečištění a rušivé světlo,“ řekla koordinátorka Zdravého města Opavy Veronika Bittová. Po přednášce se její účastníci vydali na procházku centrem města, při které jim byly ukázány příklady dobrého a špatného osvětlení v praxi. Také se dozvěděli, jak by se nasvětlení dalo řešit jinak.

Akce se uskutečnila za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-dobrovolnych-aktivit-v-oblasti-udrzitelneho-rozvoje-a-mistni-agendy-21-125187/


Back to Top