Opava zdravé město
Opava

Veřejné projednávání parku Joy Adamsonové

Ve čtvrtek 29. 6. 2017 od 16:30 se přímo v parku Joy Adamsonové uskuteční veřejné projednávání. Cílem akce je diskuze s občany města týkající se –  problematiky parkování v dané lokalitě, vybudování nových nebo úplné zrušení stávajících dětských herních prvků v parku (pískoviště, prolézačka), problematika stromů a zeleně.

Diskutovat budete se zástupci vedení města, pracovníky odboru životního prostředí, odboru přípravy a realizace investic, odboru hlavního architekta a územního plánování a odboru dopravy.

Více informací zde.


Back to Top