Opava zdravé město
Opava

Veřejné setkání v Kylešovicích

Dne 12. 10. 2017 v 16 hodin proběhlo veřejné setkání s obyvateli sídliště v Opavě – Kylešovicích. 

Představitelé města prezentovali přítomným občanům záměr revitalizovat sídliště v Kylešovicích. Občané měli možnost diskutovat na daná témata, nejvíce se řešila problematika parkování, sídlištní zeleň, dětská hřiště a sportoviště, špatný stav chodníků a další.

Revitalizace sídliště bude zahájena 1. etapou v roce 2018 na sídlišti 17. listopadu, kde budou vybudována multifunkční hřiště. Rozsah a realizace jednotlivých etap bude podmíněn získáním dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení.

 

 

 

 

 

 


Back to Top