Opava zdravé město
Opava

Získejte na svůj projekt 300 tisíc korun

Opava se i letos připojí k městům, ve kterých občané mohou prostřednictvím tzv. participativního rozpočtu přihlašovat své projekty či o nich hlasovat. Zastupitelé na tento projekt s názvem Nápady pro Opavu poslali částku 300 tisíc korun, tedy stejnou, jako byla v roce 2017, kdy měl v Opavě tento projekt premiéru.


„Nápady pro Opavu se osvědčily. Přestože se jednalo o první ročník, objevilo se množství velmi zajímavých projektů a o dvou z nich občané svými hlasy rozhodli, že je město zafinancuje. Jednalo se o dětské hřiště v Suchých Lazcích a o opravu hudební zkušebny v Kylešovicích. Všechny projekty byly velmi kvalitní a pro město přínosné,“ řekl náměstek primátora Dalibor Halátek.

Druhý ročník Nápadů pro Opavu město vyhlásí v lednu. Do konce února pak můžete posílat své „nápady“. Do konce dubna proběhne hodnocení formálnosti a přijatelnosti a od 1. do 31. května budou občané přes webové stránky www.zdravemestoopava.cz o jednotlivých projektech hlasovat. Vítězně projekty se pak musí realizovat do konce roku 2018.

Hlavním cílem Participativního rozpočtu na rok 2018 neformálně pojmenovaného jako Nápady pro Opavu je dát občanům našeho města možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě jeho celkového vzhledu. Cílem participativního rozpočtu není jen rozdělení určitého množství peněz, ale jeho smyslem je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na tvoření města podílet. Současně naučit radnici města způsobům, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat.

Všechny potřebné informace naleznete na stránkách tohoto webu v sekci Nápady pro Opavu 2018.


Back to Top