Opava zdravé město
Opava

Knižní kiosky

Stav projektu:
Realizace: 12/2016 – 04/2017

Prostřednictvím spolupráce města, mateřských, základních a středních škol působících na území statutárního města Opavy a ve spolupráci s podnikatelskou sférou dojde k vytvoření základní sítě „knižních kiosků“. Cílem projektu je podpořit čtení knih.

„Knižní kiosky“ budou fungovat na principu dobrovolného vkládání a vrácení knih, které hodlají jejich majitelé sdílet s ostatními občany města. „Knižní kiosky“ budou umístěny na vytipovaných místech tak, aby nabídly uživateli možnost efektivního trávení volného času formou bezplatného začtení se do knihy, především pak při situaci typu: čekám na schůzku, čekám na dopravní prostředek, chci se posadit v parku. Do kiosku bude možné na dobrovolnické bázi vložit i si vzít jakoukoliv knihu bez omezení.

 


Povedlo se

Vnitroblok ul. Ratibořská – Holasická – Grudova

Cílem projektu bylo zlepšení kvality života stávajících i potenciálních obyvatel městské části Opava Kateřinky a to prostřednictvím revitalizace vnitrobloku panelové zástavby mezi ulicemi Ratibořská, Holasická, Grudova a E. Beneše.

Probíhá

Zlatníky, Milostovice – splašková kanalizace

Projekt řeší odkanalizování dvou městských části Opavy, a to Zlatníků a Milostovic. Nová splašková kanalizace včetně přípojek o celkové délce 6,5 km bude napojena na novou čistírnu odpadních vod Zlatníky, která je rovněž součástí stavby.

Připravujeme

Krytý bazén v Opavě

Již několik let avizuje vedení radnice záměr vybudovat ve městě nový krytý plavecký bazén. Ačkoliv již před pár lety vznikl projekt na jeho výstavbu v Městských sadech, kvůli nedostatku financí zůstal na dlouhou dobu ležet v šuplíku a odložil se na neurčito. Po nástupu Radima Křupaly do funkce primátora se však ledy pohnuly a vedení města znovu myšlenku výstavby nového plaveckého stadionu oživilo.

Back to Top