Opava zdravé město
Opava

Dominikánský klášter – Dům umění v Opavě

Stav projektu:
Plány:
Indikátory:
Realizace: 06/2010 – 08/2011
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/3.1.00/04.00943
Poskytovatel dotace:
Zhotovitel: VOKD, a.s.
Celkové náklady projektu: 121.600.000,00 Kč
Celková výše dotace: 94.900.000,00 Kč

Projektový záměr s názvem Dominikánský klášter s kostelem sv. Václava se dotýkal rekonstrukce objektů bývalého kláštera na Pekařské ulici, jehož objekt sloužil pro tři provozy: Dům umění, Základní umělecká škola a restaurace. Stav dominikánského kláštera v Opavě byl výsledkem stavební obnovy, která proběhla v 70. letech 20. století. Obnova kláštera tehdy sice zachránila tuto kulturní památku před plánovanou demolicí, nesla však řadu negativních znaků stavebního přístupu tehdejší doby.

Řada zbytečných stavebních zásahů prakticky setřela architektonickou, materiálovou a historickou autenticitu památky. Stav před začátkem rekonstrukce byl takovýto: nevyhovující inženýrské sítě uvnitř budovy, nevyužívané a zanedbané přízemí, obtížný vstup pro vozíčkáře a poškozené barokní a gotické fresky. Realizací projektu došlo k architektonické úpravě prostorů Základní umělecké školy, jako byla úprava hlavního vstupu, přístavba výtahu a nové dispoziční řešení pro potřeby školy. Domu umění se dotklo zastřešení atria, zřízení šatny pro účinkující a přístavba sociálního zázemí. V prostorech restaurace došlo k nadkrytí terasy a zřízení nového vstupu z východní strany, tzn. ze strany ulice Mnišská. Náklady na tuto rekonstrukci byly 132 mil. korun.


Povedlo se

MŠ Edvarda Beneše, Opava – revitalizace

Předmětem projektu je revitalizace budov MŠ Edvarda Beneše v Opavě, v rámci které dojde k zateplení objektů (obvodových plášťů) vč. výměny oken a venkovních dveřních otvorů, odstranění tepelných mostů v obvodových pláštích a zateplení střešního pláště budov. Projektem dojde k zateplení dvojice pavilonů vč. spojovacího krčku.

Probíhá

Pořízení nádob na separaci bioodpadu

Tento projekt řeší problém chybějícího uceleného systému na sběr a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO), který v současné době statutární město Opava nemá zaveden. BRKO mají občané možnost odkládat do sběrných dvorů, odpad z údržby zeleně od občanů je svážen dvakrát ročně v rámci jarního a podzimního úklidu formou přistavení velkoobjemových kontejnerů na vybraných místech.

Připravujeme

Centrum polytechnického vzdělávání

Cílem projektu je vytvoření nových technických učeben pro zájmové vzdělávání, které budou provozovány Střediskem volného času.

Back to Top