Opava zdravé město
Opava

Dominikánský klášter – Dům umění v Opavě

Stav projektu:
Plány:
Indikátory:
Realizace: 06/2010 – 08/2011
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/3.1.00/04.00943
Poskytovatel dotace:
Zhotovitel: VOKD, a.s.
Celkové náklady projektu: 121.600.000,00 Kč
Celková výše dotace: 94.900.000,00 Kč

Projektový záměr s názvem Dominikánský klášter s kostelem sv. Václava se dotýkal rekonstrukce objektů bývalého kláštera na Pekařské ulici, jehož objekt sloužil pro tři provozy: Dům umění, Základní umělecká škola a restaurace. Stav dominikánského kláštera v Opavě byl výsledkem stavební obnovy, která proběhla v 70. letech 20. století. Obnova kláštera tehdy sice zachránila tuto kulturní památku před plánovanou demolicí, nesla však řadu negativních znaků stavebního přístupu tehdejší doby.

Řada zbytečných stavebních zásahů prakticky setřela architektonickou, materiálovou a historickou autenticitu památky. Stav před začátkem rekonstrukce byl takovýto: nevyhovující inženýrské sítě uvnitř budovy, nevyužívané a zanedbané přízemí, obtížný vstup pro vozíčkáře a poškozené barokní a gotické fresky. Realizací projektu došlo k architektonické úpravě prostorů Základní umělecké školy, jako byla úprava hlavního vstupu, přístavba výtahu a nové dispoziční řešení pro potřeby školy. Domu umění se dotklo zastřešení atria, zřízení šatny pro účinkující a přístavba sociálního zázemí. V prostorech restaurace došlo k nadkrytí terasy a zřízení nového vstupu z východní strany, tzn. ze strany ulice Mnišská. Náklady na tuto rekonstrukci byly 132 mil. korun.


Povedlo se

Cyklistická stezka Jakartovice – Litultovice – Otice – Opava

Projekt řeší návrh společné stezky pro chodce a cyklisty v úseku mezi Oticemi a Opavou v rámci regionální cyklistické stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava. Jedná se o návrh 1. etapy této stavby.

Probíhá

Rekonstrukce kina Mír

Kino Mír prochází celkovou rekonstrukcí tak, aby v září 2018 mohlo přivítat své návštěvníky v zrekonstruovaných prostorách vstupní haly, hlediště a zázemí.

Připravujeme

Oprava konstrukce světlíku Městského domu kultury Petra Bezruče v Opavě

Celkový stav Městského domu kultury Petra Bezruče, který je národní kulturní památkou, je velmi dobrý. V letech 1999 – 2004 prošel objekt celkovou rekonstrukcí. Výjimkou dobrého stavu jsou vitráže a světlík, který je chrání. Vitráže jsou v současné době demontovány a předány k restaurování. V souvislosti s demontáží vitráží byl zjištěn zcela nevhodný stav světlíku, na jehož opravu jsou žádány finanční prostředky z Havarijního programu Ministerstva kultury 2018.

Back to Top