Opava zdravé město
Opava

Házenkářské hřiště a dětské hřiště A. Sovy 10,12 v Opavě-Kateřinkách

Stav projektu:
Plány:
Indikátory:
Realizace: 07/2010 – 11/2010
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.07045
Poskytovatel dotace:
Zhotovitel: KARETA s. r. o.
Celkové náklady projektu: 15.100.000,00 Kč
Celková výše dotace: 12.020.000,00 Kč

Cílem realizace projektu bylo zlepšení a zkvalitnění života obyvatel městské části Opava-Kateřinky, a to prostřednictvím revitalizace vnitrobloku panelové zástavby, který je ohraničen ulicemi A. Sovy, Kollárova a Rolnická. Původní stav vnitrobloku byl nevyhovující a nepůsobil příjemným a celistvým dojmem. Plochy jednotlivých hřišť včetně zařízení z hlediska funkčnosti vykazovaly řadu vad a byly nevyhovující. Zpevněné plochy byly rozpraskané a nevhodné pro pohyb osob se sníženou mobilitou, městský mobiliář byl zničen.

V rámci projektu, který byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, bylo zrevitalizováno víceúčelové hřiště, volejbalové a basketbalové hřiště a dětské hřiště, na kterých najdeme moderní povrchovou úpravu z elastické vrstvy s granulátem PUR/EPDM a bezpečně ukotvené herní prvky (branky pro házenou, kůly pro volejbalovou síť, basketbalové koše, pružinové atrakce). Byly zrevitalizovány místní komunikace a zpevněné plochy, kdy hlavní trasa protínající území byla navržena v živici a ostatní navazující chodníky byly nově vydlážděny. Některá rozcestí jsou doplněna kruhovými křižovatkami a ve středu území byla vytvořena zpevněná plocha určena pro shromažďování. Došlo k vysazení nových stromů a keřů a včlenění prvků zahradní architektury a zelené plochy byly doplněny o tzv. šlapáky. Došlo k výměně městského mobiliáře a jeho doplnění o chybějící prvky, byly nainstalovány nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a sušáky na prádlo. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.


Povedlo se

MŠ Edvarda Beneše, Opava – revitalizace

Předmětem projektu je revitalizace budov MŠ Edvarda Beneše v Opavě, v rámci které dojde k zateplení objektů (obvodových plášťů) vč. výměny oken a venkovních dveřních otvorů, odstranění tepelných mostů v obvodových pláštích a zateplení střešního pláště budov. Projektem dojde k zateplení dvojice pavilonů vč. spojovacího krčku.

Probíhá

Opava – osvětové kampaně 2019

Hlavním cílem předkládaného projektu je podpora a ochrana zdraví obyvatel realizovaná prostřednictvím osvětových kampaní na téma péče o zdraví a předcházení zdravotním potížím, zvýšení povědomí a informovanosti o duševních chorobách o tom, jak k duševně nemocným přistupovat. V neposlední řadě se zaměříme na životní prostředí, a to osvětovou kampaní týkající se světelného znečištění.

Připravujeme

Centrum polytechnického vzdělávání

Cílem projektu je vytvoření nových technických učeben pro zájmové vzdělávání, které budou provozovány Střediskem volného času.

Back to Top