Opava zdravé město
Opava

Krytý bazén v Opavě

Stav projektu:
Plány:
Indikátory: /

Již několik let avizuje vedení radnice záměr vybudovat ve městě nový krytý plavecký bazén. Ačkoliv již před pár lety vznikl projekt na jeho výstavbu v Městských sadech, kvůli nedostatku financí zůstal na dlouhou dobu ležet v šuplíku a odložil se na neurčito. Po nástupu Radima Křupaly do funkce primátora se však ledy pohnuly a vedení města znovu myšlenku výstavby nového plaveckého stadionu oživilo.

„Vybudování nového bazénu považuji za jednu z priorit pro naše město. Ten současný je již zastaralý a v mnoha ohledech nevyhovující dnešní době. Zvažovali jsme, zda jít cestou jeho rekonstrukce, odhad nákladů, který se pohyboval okolo 140 milionů korun, nás ale jednoznačně utvrdil v rozhodnutí, že si Opava zaslouží bazén zcela nový,“ uvedl primátor s tím, že nový bazén by měl vyrůst v lokalitě, o které se hovořilo již v minulosti a to u víceúčelové sportovní haly na ulici Žižkova v Městských sadech.

U nového projektu došlo k úpravě řady parametrů, aby byla snížena celková cena díla, ale zároveň bylo dosaženo optimální velikosti komplexu a jeho nabídky služeb pro Opavany. Kromě plaveckého bazénu se zde počítá s i bazénem rekreačním s vodními atrakcemi, jako je například divoká řeka, chrliče vody či masážní trysky, s bazénem dětských, bufetem, wellness centrem s vířivkami, párou a saunou. Podoba projektu se zatím upřesňuje. Stavět by se mohlo začít v roce 2018.


Povedlo se

Vnitroblok ul. Rolnická, Hálkova, Šrámkova, Opava

Podstatou projektu je revitalizace zeleně, výměna povrchů zpevněných ploch, zlepšení trasování chodníků, obnovení a doplnění veřejného prostoru novým mobiliářem, dovybavení řešeného prostoru novými dětskými průlezkami a nové rozmístění svítidel veřejného osvětlení v rámci vnitrobloku ulic Rolnická-Hálkova-Šrámkova v Opavě-Kateřinkách.

Probíhá

Knižní kiosky

Prostřednictvím spolupráce města, mateřských, základních a středních škol působících na území statutárního města Opavy a ve spolupráci s podnikatelskou sférou dojde k vytvoření základní sítě „knižních kiosků“. Cílem projektu je podpořit čtení knih.

Připravujeme

Odborné učebny ZŠ Boženy Němcové

Podstatou projektu je přístavba objektu Základní školy Opava, Boženy Němcové 2, ve které bude vytvořeno 6 nových odborných učeben (multimediální učebna chemie, multimediální jazyková laboratoř, multimediální učebna fyziky, robotická dílna a dvě počítačové) včetně nezbytného zázemí těchto učeben.

Dále se zde plánuje zřízení poradenského pracoviště rekonstrukcí stávajících prostor školy (bývalého bytu školníka) a zajištění bezbariérového přístupu školy. Součástí projektu budou také zahradní úpravy v areálu školy včetně pořízení základního mobiliáře.

Back to Top