Opava zdravé město
Opava

Krytý bazén v Opavě

Stav projektu:
Plány:
Indikátory: /

Již několik let avizuje vedení radnice záměr vybudovat ve městě nový krytý plavecký bazén. Ačkoliv již před pár lety vznikl projekt na jeho výstavbu v Městských sadech, kvůli nedostatku financí zůstal na dlouhou dobu ležet v šuplíku a odložil se na neurčito. Po nástupu Radima Křupaly do funkce primátora se však ledy pohnuly a vedení města znovu myšlenku výstavby nového plaveckého stadionu oživilo.

„Vybudování nového bazénu považuji za jednu z priorit pro naše město. Ten současný je již zastaralý a v mnoha ohledech nevyhovující dnešní době. Zvažovali jsme, zda jít cestou jeho rekonstrukce, odhad nákladů, který se pohyboval okolo 140 milionů korun, nás ale jednoznačně utvrdil v rozhodnutí, že si Opava zaslouží bazén zcela nový,“ uvedl primátor s tím, že nový bazén by měl vyrůst v lokalitě, o které se hovořilo již v minulosti a to u víceúčelové sportovní haly na ulici Žižkova v Městských sadech.

U nového projektu došlo k úpravě řady parametrů, aby byla snížena celková cena díla, ale zároveň bylo dosaženo optimální velikosti komplexu a jeho nabídky služeb pro Opavany. Kromě plaveckého bazénu se zde počítá s i bazénem rekreačním s vodními atrakcemi, jako je například divoká řeka, chrliče vody či masážní trysky, s bazénem dětských, bufetem, wellness centrem s vířivkami, párou a saunou. Podoba projektu se zatím upřesňuje. Stavět by se mohlo začít v roce 2018.


Povedlo se

Zlepšení technických podmínek činnosti Slezského divadla v Opavě

Slezské divadlo Opava, které zahájilo svou činnost již v roce 1805, je nejstarším divadlem v Moravskoslezském kraji a patří mezi jednu z významných kulturních dominant našeho města. Budova, která patří k historickým stavebním památkám Opavy, však vlivem času pomalu stárla a pod tlakem nových technologií a nároků diváků byla nutná její rekonstrukce.

Probíhá

Zelené hradby Opava – Hillova, Nad stromkem, sad nad Velkou

Předmětem projektu jsou aktivity spojené s výsadbou dvou dvouřadých alejí autochtonních druhů dřevin o celkové délce bezmála 2,5 km a založení ovocného sadu krajových odrůd včetně výsevu květnatého travobylinného porostu o rozloze 1,74 ha.

Připravujeme

Vlaštovičky, Jarkovice – splašková kanalizace

Projekt řeší odkanalizování městské části Opavy – Vlaštovičky a Jarkovice. Nová splašková kanalizace o celkové délce 4,2 km včetně přípojek bude napojena na novou čistírnu odpadních vod, která je rovněž součástí projektu.

Back to Top