Opava zdravé město
Opava

Rekonstrukce Kulturního domu Na Rybníčku

Stav projektu:
Plány:
Indikátory:
Realizace: 10/2010 – 03/2012
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/3.1.00/04.01117
Poskytovatel dotace:
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ, a.s.
Celkové náklady projektu: 151.800.000,00 Kč
Celková výše dotace: 64.500.000,00 Kč

Významným projektem realizovaným v rámci IPRM Přitažlivé město byla rekonstrukce kulturního domu Rybníček, který už dlouhá léta plní významnou kulturní a společenskou funkci, je místem spojeným s tanečními kurzy, koncerty či plesy. Díky svému významu tak byl adeptem pro vytvoření vysoce reprezentativních prostor. Stav tohoto domu byl však zcela nevyhovující. Ošklivé fasády, zastaralé interiéry, poruchová technika či nedůstojné sociální zázemí rozhodně na dojmu reprezentativního prostoru nepřidávalo. A proto se město rozhodlo tento objekt zrekonstruovat.

V rámci rekonstrukce, která se dotkla všech jeho podlaží, došlo k technické i estetické modernizaci vzhledu jednotlivých místnos4tí a k drobným změnám dispozičního řešení. Budova byla rozšířena pouze o drobnou přístavbu v prostorách vnitrobloku, která slouží jako sociální zázemí pro návštěvníky přízemí budovy. Nové podoby se dočkalo také velmi oblíbené letní posezení. Náklady na realizaci rekonstrukce byly téměř 153 mil. Kč. Ze svého rozpočtu Opava zafinancuje 42,81 % a zbývající část, tedy 68,3 mil. Kč město získalo zpět formou dotace z prostředků EU.


Povedlo se

Rekonstrukce sportovního areálu – fotbalové a hokejbalové hřiště v Opavě Kylešovicích

Předmětem investiční akce je rekonstrukce materiálně technické základny sportu v Opavě prostřednictvím rekonstrukce a modernizace stávajících prostor sportovního areálu skládajícího se ze dvou specializovaných hřišť a to hřiště s umělým povrchem pro fotbal a hřiště pro hokejbal, která bude mít za následek změnu technických parametrů obou hřišť. Sportovní areál je situován na okraji sídlištní zástavby v Opavě Kylešovicích a jeho současný stav již zcela nevykazuje potřebné parametry pro sportoviště daných typů.

Probíhá

Výstavba penzionu Hálkova

Z hlediska současných vývojových trendů je pro celou Českou republiku typické stárnutí populace a zvyšování počtu seniorské populace a stejně je to i v případě statuárního město Opavy. Lze tedy očekávat postupný nárůst počtu seniorů. V závislosti na tom vzniká potřeba řešit mimo jiné bytovou problematiku ať už za pomoci sociálních služeb či s využitím sociálního bydlení. Seniorská populace, která řeší otázku bydlení, je tvořena zejména jednotlivci, méně často pak manželskými páry. Z finančního hlediska a často také přidružených zdravotních omezení senioři upřednostňují malé byty s nízkými provozními náklady.

Připravujeme

Centrum polytechnického vzdělávání

Cílem projektu je vytvoření nových technických učeben pro zájmové vzdělávání, které budou provozovány Střediskem volného času.

Back to Top