Opava zdravé město
Opava

Rekonstrukce Kulturního domu Na Rybníčku

Stav projektu:
Plány:
Indikátory:
Realizace: 10/2010 – 03/2012
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/3.1.00/04.01117
Poskytovatel dotace:
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ, a.s.
Celkové náklady projektu: 151.800.000,00 Kč
Celková výše dotace: 64.500.000,00 Kč

Významným projektem realizovaným v rámci IPRM Přitažlivé město byla rekonstrukce kulturního domu Rybníček, který už dlouhá léta plní významnou kulturní a společenskou funkci, je místem spojeným s tanečními kurzy, koncerty či plesy. Díky svému významu tak byl adeptem pro vytvoření vysoce reprezentativních prostor. Stav tohoto domu byl však zcela nevyhovující. Ošklivé fasády, zastaralé interiéry, poruchová technika či nedůstojné sociální zázemí rozhodně na dojmu reprezentativního prostoru nepřidávalo. A proto se město rozhodlo tento objekt zrekonstruovat.

V rámci rekonstrukce, která se dotkla všech jeho podlaží, došlo k technické i estetické modernizaci vzhledu jednotlivých místnos4tí a k drobným změnám dispozičního řešení. Budova byla rozšířena pouze o drobnou přístavbu v prostorách vnitrobloku, která slouží jako sociální zázemí pro návštěvníky přízemí budovy. Nové podoby se dočkalo také velmi oblíbené letní posezení. Náklady na realizaci rekonstrukce byly téměř 153 mil. Kč. Ze svého rozpočtu Opava zafinancuje 42,81 % a zbývající část, tedy 68,3 mil. Kč město získalo zpět formou dotace z prostředků EU.


Povedlo se

Regenerace vnitrobloku Olomoucká – Sokolovská

Předmětem projektu je úprava stávajícího vnitrobloku v prostoru mezi ulicemi Olomoucká, Sokolovská v Opavě. Jedná se o úpravy stávajících zpevněných ploch s rozšířením o plochy nové zhotovením parkoviště a části chodníku. V rámci stavby dojde k úpravě rozvodů veřejného osvětlení. Dále se v rámci úprav bude řešit kontejnerové stání pro okolní zástavbu. Stavba je zdůvodněná nevyhovujícím stavem řešené lokality, kdy úpravou dojde k zhodnocení celého vnitrobloku.

Probíhá

Revitalizace bytových domů Horní náměstí 33, 34, 35

Realizací projektu dojde k revitalizaci objektu č. or. 33, 34, 35
v obci Opava, které jsou situovány na pozemcích par. č. 303, 306 a 308 k.ú. Opava – Město. V rámci realizace projektu dojde k sanaci současného zdiva a zateplení obvodového pláště a k výměně oken za plastová a dveří. V rámci zateplení dojde i k úpravě střechy a další tepelně příznivých aktivit.

Připravujeme

Centrum polytechnického vzdělávání

Cílem projektu je vytvoření nových technických učeben pro zájmové vzdělávání, které budou provozovány Střediskem volného času.

Back to Top