Opava zdravé město
Opava

Rekonstrukce zimního stadionu

Stav projektu:
Plány:
Indikátory:
Realizace: 01/2019 – 12/2023
Celkové náklady projektu: 191.900.000,00 Kč
Odkaz na mapu: Zobrazit na mapovém portálu města

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje infrastruktury pro sport, volnočasové aktivity a rekreaci formou kompletní rekonstrukce zimního stadionu zahrnující čtyři etapy zaměřené na rekonstrukci hlavní haly s kluzištěm a tribunami pro diváky, zázemí pro hráče vč. vybudování nové menší tělocvičny a nezbytného sociálního zázemí a rekonstrukce restaurace.

Projekt řeší také výstavbu nového objektu pro účely vzniku šaten hokejových hráčů a rekonstrukci stávajícího přilehlého objektu pro šatny určené juniorům, dorostu a žákům. Záměrem je rekonstrukce stávajících prostor ubytovny s kapacitou 40 lůžek. Poslední etapa pak zahrnuje vybudování nových šaten pro hosty vč. zázemí. Zrekonstruovaný bezbariérový zimní stadion o celkovém obestavěném prostoru 65,5 tis. m3 nabídne profesionálním hráčům ledního hokeje, organizované mládeži a široké veřejnosti optimální podmínky pro aktivní trávení volného času. Rekonstrukce zimního stadionu je plánována od roku 2019 do konce roku 2023 s předpokládanými investičními výdaji 191,9 mil. Kč bez DPH.

Rekonstruovaný zimní stadion přinese nové dispoziční řešení současného objektu bez rozšíření objemového prostoru o celkové hodnotě 65 549 m3. Adaptací objektu dojde k jeho celkové modernizaci a bezbariérovosti tak, aby stadion byl přístupný všem cílovým skupinám bez omezení.

Samotná investice – stavba je rozdělena do čtyř etap s předpokládanou délkou realizace jeden kalendářní rok.

 


Povedlo se

Házenkářské hřiště a dětské hřiště A. Sovy 10,12 v Opavě-Kateřinkách

Cílem realizace projektu bylo zlepšení a zkvalitnění života obyvatel městské části Opava-Kateřinky, a to prostřednictvím revitalizace vnitrobloku panelové zástavby, který je ohraničen ulicemi A. Sovy, Kollárova a Rolnická. Původní stav vnitrobloku byl nevyhovující a nepůsobil příjemným a celistvým dojmem. Plochy jednotlivých hřišť včetně zařízení z hlediska funkčnosti vykazovaly řadu vad a byly nevyhovující. Zpevněné plochy byly rozpraskané a nevhodné pro pohyb osob se sníženou mobilitou, městský mobiliář byl zničen.

Probíhá

ZŠ Ochranova – výměna oken (tělocvična)

Jedná se o výměnu oken a únikových dveří v objektu tělocvičny Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace.

Připravujeme

Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy – město Opava

Tento projekt řeší nevyhovující formu komunikace s veřejností v podobě zastaralých webových stránek. Město sice disponuje webovými stránkami, ty však již po technické stránce nevyhovují trendům moderních technologií, zároveň obsahují celou řadu neaktuálních a zastaralých informací. Z pohledu občana se tak mohou jevit jako nepřehledné a neaktuální.

Back to Top