Opava zdravé město
Opava

Realizace vítězných nápadů

Suché Lazce dětem

Popis nápadu:

Dětské hřiště Základní a Mateřské školy v Suchých Lazcích slouží především pro děti a žáky místní školy. V odpoledních hodinách je otevřeno i pro veřejnost. Jeho stáří a vybavení je již ovšem velmi zastaralé a také nevyhovující pro bezpečnost dětí a žáků ZŠ a MŠ v Suchých Lazcích. Společná iniciativa vedení městské části Suché Lazce, zastupitelů místního zastupitelstva, vedení ZŠ a MŠ, Klubu rodičů a dalších občanů, vznikl návrh nového dětského hřiště, který vytvořil Ing. arch. Petr Mlýnek. Celá rekonstrukce dětského hřiště je koncipována pod heslem „Suché Lazce dětem“.

Do výzvy byla předkládána část rekonstrukce dětského hřiště v Suchých Lazcích, které je možno vidět na vizualizaci nového stavu viz příloh anebo na webu (který byl vytvořen právě k této akci rekonstrukce dětského hřiště) http://hriste.suchelazce.cz. Konkrétně se jedná o hrací prvky Zamčisko, Pergola s pískovištěm a Tabule na psaní křídou. Všechny tři hrací prvky jsou navrženy tak, aby mohly být vyráběny v rámci veřejných brigád občany Suchých Lazců podle hesla „Suché Lazce dětem“. Navrhovaný rozpočet je pouze za materiál potřebný pro realizaci výše zmíněných atrakcí. Samotná realizace bude zdarma. Všechny prvky jsou navrženy dle potřebných norem.

Lokalizace místa:

Kompletní návrh rekonstrukce dětského hřiště ZŠ a MŠ Suché Lazce se týká parc. č. 328, 329, 330/1, 330/2, 331 k.ú. Suché Lazce – majetek Statutárního města Opava.

Rozpočet nápadu: 170.000,- Kč

Fotografie nápadu:

Vybudování hudebních zkušebny Liptovská 21

Popis nápadu:

Cílem nápadu je vybavení zkušebny a to lépe zabezpečit vstup a vybavit druhou hudební zkušebnu a poskytnout tak širokému spektru klientů lepší služby, bezpečnost a komfort při trávení volného času v komunitním centru. V patře momentálně sídlí dětský klub Kačka, který je otevřen ve všední dny dopoledne a nabízí maminkám s předškolními dětmi kreativní trávení volného času. V druhé polovině se nachází hudební zkušebny s patnáctiletou tradicí, kde tráví volný čas studenti středních a vysokých škol a nacvičují vystoupení nejen pro městské akce a podílí se tak na dotváření alternativní kultury v Opavě.

V bloku bývalé školky na ulici Liptovská, sídlí knihovna, dětský klub Kačka a hudební zkušebny Kikstart. Provoz centra je každý den, od 8 do 22 hodin. Dopoledne je patro využíváno klubem Kačka, který pracuje s dětmi předškolního věku.

V druhé polovině prostor se nachází hudební zkušebny, kde nacvičují svou původní tvorbu kapely složené ze studentů opavských škol. Za všechny je možné zmínit kapelu Naděje, která vyhrála celorepublikovou soutěž na TV Óčko a nyní se připravuje na turné s Michalem Hrůzou. Další kapely pravidelně vystupují na akcích pořádaných městem, jako jsou vánoční, velikonoční trhy a Opavské kulturní léto v rámci dne prezentace opavských studentských kapel. Jedna zkušebna je již akusticky upravena díky projektu ThingBig. Druhá na úpravu stále čeká. Zkušebny se při plném nasazení vzájemně ruší a hluk proniká i do okolí. Cílem je upravit a vybavit prostor do stejné podoby jako je ten první.

Předpokládané náklady jsou 50 tisíc a 30 tisíc za samotné vybavení. K tomu se také pojí snížení energetické náročnosti především svítidel a to i v prostorech klubu Kačka, které je možno nahradit úspornými LED světly (10 tisíc). Celý projekt zkušeben je unikátní v celém Česku, kde se aktivní muzikantská komunita společně stará o sdílenou hudební zkušebnu již 15 let. V neposlední řadě je zde problém se zabezpečením objektu. Drahé vybavení chrání pouze skleněné vstupní dveře, které nepředstavují velkou bezpečnostní bariéru k překonání. Nápadem je nahradit je bezpečnostními plnými dveřmi s elektronickým zámkem a vrátným. Náklady na dveře představují 20 tisíc. Celkovým cílem je pozvednout zmodernizovat interiér.

Lokalizace místa:

budova bývalé školky Liptovská 21, Kylešovice

Rozpočet nápadu: 110.000,- Kč

Fotografie nápadu:

 

 

Back to Top