Opava zdravé město
Opava

Představení návrhu veřejnosti

 V úterý 19. září 2017 byla v prostorách Slezanky veřejnosti představena koncepční studie „Vize za Slezanku“ s návrhem budoucího využití území a základními parametry nové výstavby v prostoru za bývalým obchodním domem. Studie byla na zadání Rady města Opava zpracována architektonickou kanceláří re:architekti ve spolupráci s urbanistickou kanceláří ONplan. Město požadovalo, aby navržení řešení vrátilo život do centra města a vytvořilo vhodnou náplň pro dlouhodobě neřešené a málo využívané území.  

                                                               

Rada města Opavy rozhodla dne 25. ledna 2017 o zpracování Analýzy a návrhu řešení využití území za obchodním domem Slezanka. Zpracováním studie byla na základě výběrového řízení pověřena kancelář re:architekti, s.r.o., ta na strategii rozvoje spolupracovala s firmou ONplan lab, s.r.o.

Během jara měli Opavané možnost zapojit se do diskuse o budoucnosti tohoto území. Město uspořádalo setkání nad mapou, urbanistickou procházku územím a rozsáhlou anketu, které se zúčastnilo 817 osob. Zároveň se vedly rozhovory s hlavními aktéry území, představiteli města, významných institucí, občanského a podnikatelského sektoru. Tiskovou zprávu najdete zde.

Pobytový park, nová tržnice a městské domy

Návrh, který byl 19. září představen veřejnosti staví na třech pilířích. Za prvé, návrh přináší městu nové příležitosti pro hospodářský a sociální rozvoj.

Městská tržnice bude moderním a atraktivním místem s potenciálem přilákat za nákupem čerstvých potravin místní produkce, občerstvením a kulturním programem nejen Opavany, ale
i návštěvníky z širokého okolí.

Rozdělením nové zástavby do menších parcel umožní město, aby na Horním náměstí mohli stavět i místní drobní investoři. Příjmy z pronájmů či prodeje nových ploch tak zůstanou v opavské ekonomice. Přes 330 nových obyvatel zvýší kupní sílu a doplní úbytek obyvatel středu města.

Ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru vzniknou veřejná prostranství a městské domy vysoké architektonické kvality, které vytvoří trvalou hodnotu pro město.

Za druhé, v srdci města vznikne klidné veřejné prostranství park a náměstí s novou tržnicí. Park s dostatkem míst k posezení a pro hraní dětí se stane živým místem pro setkávání obyvatel všech generací.

Díky propojení s prosklenou městskou tržnicí navíc vznikne i vnitřní veřejný prostor, který umožní využití vnitrobloku i během zimních měsíců. Nový park bude visuálně atraktivním, čistým a bezpečným prostředím pro trávení volného času. Kavárny a restaurace v parteru budov a tržnice uspokojí rostoucí poptávku po těchto službách.

V nadcházejících týdnech chce město Opava umožnit veřejnosti se k tomuto návrhu vyjádřit. Se studií a návrhem budoucího využití je možné se seznámit na webových stránkách města www.opava-city.cz/slezanka, návrh bude rovněž vystaven ve výloze Slezanky.

Brožuru s návrhem najdete zde

Vizualizace najdete zde

Komentáře k návrhu řešení vnitrobloku za Slezankou

Komentáře k návrhu řešení vnitrobloku za Slezankou budou vypořádány během listopadu.

Do 20. října 2017 bylo možné se vyjádřit k návrhu řešení vnitrobloku za Slezankou. Bylo odevzdáno celkem 87 komentářů v elektronické či tištěné formě. Do konce listopadu 2017 budou zpracovány a zveřejněny odpovědi k odevzdaným podnětům a připomínkám. Souhrnný dokument se všemi komentáři veřejnosti si nyní můžete prohlédnou zde na webových stránkách.

Děkujeme všem, kteří se k návrhu vyjádřili.

Efektivní městské plánování – jak rozvíjet naše město?

V rámci přípravy urbanistické studie k revitalizaci městského bloku Slezanka připravilo město Opava ve spolupráci se zpracovatelem studie, kanceláří re:architekti, sérii přednášek o rozvoji měst. Opavané tak budou mít příležitost setkat se s urbanisty, městskými plánovači, doprav­ními inženýry a krajinářskými architekty a zapojit se do soudobé diskuze o rozvoji měst.

Back to Top