Opava zdravé město
Opava

Představení návrhu veřejnosti

 V úterý 19. září 2017 byla v prostorách Slezanky veřejnosti představena koncepční studie „Vize za Slezanku“ s návrhem budoucího využití území a základními parametry nové výstavby v prostoru za bývalým obchodním domem. Studie byla na zadání Rady města Opava zpracována architektonickou kanceláří re:architekti ve spolupráci s urbanistickou kanceláří ONplan. Město požadovalo, aby navržení řešení vrátilo život do centra města a vytvořilo vhodnou náplň pro dlouhodobě neřešené a málo využívané území.  

                                                               

Rada města Opavy rozhodla dne 25. ledna 2017 o zpracování Analýzy a návrhu řešení využití území za obchodním domem Slezanka. Zpracováním studie byla na základě výběrového řízení pověřena kancelář re:architekti, s.r.o., ta na strategii rozvoje spolupracovala s firmou ONplan lab, s.r.o.

Během jara měli Opavané možnost zapojit se do diskuse o budoucnosti tohoto území. Město uspořádalo setkání nad mapou, urbanistickou procházku územím a rozsáhlou anketu, které se zúčastnilo 817 osob. Zároveň se vedly rozhovory s hlavními aktéry území, představiteli města, významných institucí, občanského a podnikatelského sektoru. Tiskovou zprávu najdete zde.

Pobytový park, nová tržnice a městské domy

Návrh, který byl 19. září představen veřejnosti staví na třech pilířích. Za prvé, návrh přináší městu nové příležitosti pro hospodářský a sociální rozvoj.

Městská tržnice bude moderním a atraktivním místem s potenciálem přilákat za nákupem čerstvých potravin místní produkce, občerstvením a kulturním programem nejen Opavany, ale
i návštěvníky z širokého okolí.

Rozdělením nové zástavby do menších parcel umožní město, aby na Horním náměstí mohli stavět i místní drobní investoři. Příjmy z pronájmů či prodeje nových ploch tak zůstanou v opavské ekonomice. Přes 330 nových obyvatel zvýší kupní sílu a doplní úbytek obyvatel středu města.

Ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru vzniknou veřejná prostranství a městské domy vysoké architektonické kvality, které vytvoří trvalou hodnotu pro město.

Za druhé, v srdci města vznikne klidné veřejné prostranství park a náměstí s novou tržnicí. Park s dostatkem míst k posezení a pro hraní dětí se stane živým místem pro setkávání obyvatel všech generací.

Díky propojení s prosklenou městskou tržnicí navíc vznikne i vnitřní veřejný prostor, který umožní využití vnitrobloku i během zimních měsíců. Nový park bude visuálně atraktivním, čistým a bezpečným prostředím pro trávení volného času. Kavárny a restaurace v parteru budov a tržnice uspokojí rostoucí poptávku po těchto službách.

V nadcházejících týdnech chce město Opava umožnit veřejnosti se k tomuto návrhu vyjádřit. Se studií a návrhem budoucího využití je možné se seznámit na webových stránkách města www.opava-city.cz/slezanka, návrh bude rovněž vystaven ve výloze Slezanky.

Chcete se vyjádřit?

Občané mohou své komentáře zasílat do 20. října 2017. Jednoduchý formuláře k podání komentářů je ke stažení na webu města nebo k vyzvednutí v Turistickém informačním centru (Horní náměstí 67, 746 26 Opava). 

Studie „Vize za Slezanku“ v úvodu shrnuje výsledky provedených analýz, ze kterých návrh vychází. Hodnocena je urbanistická struktura centra města, dopravní dostupnost, socioekonomický vývoj, stav zeleně či budov. Studie shrnuje i historický vývoj území a výsledky dotazníkového šetření a dalších participačních aktivit, jejichž cílem bylo zjistit názor veřejnosti a významných místních aktérů na současný stav a další možné využití území.

Vylidňování center měst je problémem, se kterým se v posledních letech potýká celá řada postkomunistických měst střední Evropy. Vývoj centra Opavy negativně ovlivnil nekontrolovaný rozvoj nákupních center po roce 2000, kdy střed města ztratil po 700 letech svou odvěkou komerční funkci a z centra se částečně vytratil život. Vzhled centra města byl také významně ovlivněn válečným poškozením v závěru druhé světové války. Po válce byla stržena velká část původní zástavby na Horním náměstí, které tak dodnes hledá svou novou tvář.

Brožuru s návrhem najdete zde

Formulář k připomínkám a podnětům najdete zde

Vizualizace najdete zde

Efektivní městské plánování – jak rozvíjet naše město?

V rámci přípravy urbanistické studie k revitalizaci městského bloku Slezanka připravilo město Opava ve spolupráci se zpracovatelem studie, kanceláří re:architekti, sérii přednášek o rozvoji měst. Opavané tak budou mít příležitost setkat se s urbanisty, městskými plánovači, doprav­ními inženýry a krajinářskými architekty a zapojit se do soudobé diskuze o rozvoji měst.

Den za Slezanku

sobota 17.6.2017, celý den, ve Slezance, za Slezankou

V rámci Hledání Vize za Slezanku Vás zveme na Den za Slezanku!

Den věnovaný diskusi o lepším životě v centru Opavy. Během dopoledního a odpoledního bloku proběhne řada přednášek o architektuře, urbanismu a rozvoji Opavy.

přednášky – prezentace výsledků analýz – dětské workshopy

Back to Top