Opava zdravé město
Opava

Slezanka – bod nula, jak dále?

Během jara 2017 má opavská veřejnost možnost zapojit se do diskuze o budoucím využití městského bloku bývalého obchod­ního centra Slezanka. Na toto pro Opavu strategické území nechává město vypracovat urbanistickou studii, která navrhne jeho budoucí využití a základní parametry nové výstavby. Aby zpracovatelé studie mohli připravit dobrý návrh, potřebují znát vaše názory na současný stav území a potřeby jednotlivých skupin obyvatel města.

O zpracování analýzy a návrhu řešení využití území za obchodním domem Slezanka rozhodla Rada města Opavy dne 25. ledna 2017. Koncepční studie pro toto území vznikne pod vedením kanceláře re:architekti. Práce na studii budou probí­hat od jara do podzimu 2017.

Koncepční studie předloží dlouhodobou vizi rozvoje měst­ského bloku a vnitroblok, jehož součástí je i objekt bývalé Sle­zanky. Návrh bude vycházet ze strategických priorit města, potřeb a aspirací vlastníků, hlavních aktérů území a jeho uži­vatelů. Studie se stane návodem, jak toto pro Opavu důležité území transformovat, a bude podkladem pro přípravu územně plánovací dokumentace.

 

Anketa Vize za Slezanku byla ukončena 22. května 2017.

V rámci Hledání Vize za Slezanku se konal Den za Slezanku!

Den věnovaný diskusi o lepším životě v centru Opavy. Během dopoledního a odpoledního bloku proběhla řada přednášek o architektuře, urbanismu a rozvoji Opavy.

Více informací naleznete ZDE.

 

  1. června byly představeny výsledky průzkumů a analýz zpracovaných v rámci Hledání vize za Slezanku. (soubor ke stažení ZDE)

 

Vaše komentáře je možné zasílat na slezanka@rearchitekti.cz

 

Efektivní městské plánování – jak rozvíjet naše město?

V rámci přípravy urbanistické studie k revitalizaci městského bloku Slezanka připravilo město Opava ve spolupráci se zpracovatelem studie, kanceláří re:architekti, sérii přednášek o rozvoji měst. Opavané tak budou mít příležitost setkat se s urbanisty, městskými plánovači, doprav­ními inženýry a krajinářskými architekty a zapojit se do soudobé diskuze o rozvoji měst.

Den za Slezanku

sobota 17.6.2017, celý den, ve Slezance, za Slezankou

V rámci Hledání Vize za Slezanku Vás zveme na Den za Slezanku!

Den věnovaný diskusi o lepším životě v centru Opavy. Během dopoledního a odpoledního bloku proběhne řada přednášek o architektuře, urbanismu a rozvoji Opavy.

přednášky – prezentace výsledků analýz – dětské workshopy

Back to Top