Opava zdravé město
Opava

Zdravé město a místní Agenda 21

Zdravé město je prestižní označení pro město (dobrá vizitka a známka kvality), které je aktivně zapojeno do Projektu Zdravé město, který iniciovala Světová zdravotnická organizace WHO.

Všechna Zdravá města spojuje především myšlenka kvalitnějšího, zdravějšího a spokojenějšího života svých občanů. Proto se intenzivně zabývají všemi oblastmi života, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel (životním a sociálním prostředím, rozvojem města,…). Města, obce, regiony se sdružují do tzv. národních sítí, které jim umožňují výměnu zkušeností v oblasti podpory kvality veřejné správy, kvality strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj, kvalitu života a zdraví. V České republice jde o mezinárodně certifikovanou asociaci Národní síť Zdravých měst, která poskytuje členským municipalitám cenné informace k  finančním zdrojům, zprostředkovává spolupráci s odbornými partnery, vzdělává pracovníky úřadů v oblasti udržitelného rozvoje, strategického řízení atd. V neposlední řadě také propaguje úspěšné aktivity města na celonárodní úrovni.

Statutární město Opava je členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2011 a prostřednictvím realizace Projektu Opava – Zdravé město se snaží ve spolupráci s obyvateli Opavy o jeho rozvoj a tímto z něj udělat místo, kde se bude kvalitně a bezpečně žít.

Agenda 21 je program pro 21. století, který přináší všem zemím světa určitý návod, jak zabránit dalšímu zhoršování stavu životního prostředí a přitom zlepšovat hospodářské i sociální podmínky života na této planetě. Míra využívání přírodního bohatství by přitom neměla přesáhnout schopnost jeho obnovy či nalezení adekvátní náhrady. Místní Agenda 21 je proces, který usiluje o aplikaci těchto obecných zásad v konkrétních podmínkách měst, obcí a regionů.

Místní Agenda 21 (MA21) prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a aktivního zapojování veřejnosti do života města pomáhá zvyšovat kvalitu života obyvatel měst, obcí a regionů. Je to proces, který není dán zákonem ani vládním nařízením, a závisí na vůli místních úřadů a pomoci dalších klíčových partnerů – neziskových organizací, škol, podnikatelů, sdružení a veřejnosti samé. Přesto vychází z oficiálních závazků, ke kterým se Česká republika připojila na tzv. Summitu Země v Riu de Janeiro v roce 1992 společně s dalšími desítkami zemí světa.

Informace o aktivitách v rámci Zdravého města v Opavě najdete také na stránkách místní Agendy 21.

 

Deklarace Zdravých měst

Back to Top