Opava zdravé město
Opava

Komise Zdravého města a místní Agendy 21

Komise Zdravého města (ZM) a místní Agendy 21 (MA 21) byla schválena usnesením Rady statutárního města Opavy č. 1854/52 RM 16 ze dne 14. 12. 2016.

Komise ZM a MA 21_výpis usnesení

Komise ZM a MA 21 je poradním orgánem rady města v otázce udržitelného rozvoje a participace s občany.

Jednání Komise ZM a MA 21 v roce 2019:

I. jednání Komise v roce 2019 se uskuteční ve čtvrtek 14. února od 16 hodin v zasedací místnosti Rady města, Horní náměstí 69.

Předmětem jednání bude:

  • Seznámení s agendou ZM a MA21.
  • Seznámení s činností Komise ZM a MA21, schválení jednacího řádu Komise.
  • Schválení dokumentů týkajících se agendy ZM a MA21 (Plán zlepšování na rok 2019, Hodnotící zpráva za rok 2018).
  • Seznámení s výzvou participativního rozpočtu Nápady pro Opavu.

Jednání Komise ZM a MA 21 v roce 2018:

I. jednání ze dne 10. 4. 2018

Cílem jednání bylo:

  • hodnocení přijatých nápadů v rámci výzvy „ Nápady pro Opavu 2018,“
  • seznámení se s plněním dílčích opatření problémových oblastí stanovených občany na Fóru Zdravého města v roce 2017.

Zápis_ Komise ZM_10_4_2018

II. jednání ze dne 29. 8. 2018

Cílem jednání bylo:

  • seznámení s návrhem rozpočtu agendy Zdravé město a MA 21 pro rok 2019,
  • seznámení s výsledky ankety Fóra Zdravého města a stanovení garantů „10 P“ ověřených veřejnou anketou pro předložení RMO/ZMO (bod bude předložen do RMO dne 5. 9. 2018, jednání ZMO se uskuteční 17. 9. 2018),
  • výzva participativního rozpočtu Nápady pro Opavu 2019 (návrh aktualizovaného znění výzvy na základě letošních zkušeností).

Zápis_ Komise ZM_29_8_2018

Back to Top