Opava zdravé město
Opava

Komise Zdravého města a místní Agendy 21

Komise Zdravého města (ZM) a místní Agendy 21 (MA 21) byla schválena usnesením Rady statutárního města Opavy č. 1854/52 RM 16 ze dne 14. 12. 2016.

Komise ZM a MA 21_výpis usnesení

Komise ZM a MA 21 je poradním orgánem rady města v otázce udržitelného rozvoje a participace s občany.

Jednání Komise ZM a MA 21 v roce 2019:

IV. Jednání Komise ZM a MA 21 v roce 2019 proběhne dne 25. 11. 2019 od 15 hod v zasedací místnosti rady města, budova Hlásky.

Cílem jednání byla:

 • aktualizace výzvy participativního rozpočtu Nápady pro Opavu 2020.

Zápis_Komise ZM_25_11_2019

III. jednání ze dne 16. 9. 2019

Cílem jednání bylo:

 • Seznámení s návrhem rozpočtu agendy Zdravého města na rok 2020 spolu s popisem jednotlivých aktivit.
 • Seznámení s postupem práce na jednotlivých problémových oblastech definovaných občany na Fóru ZM 2018.
 • Pozvánka na Fórum ZM 2019.

Zápis_ Komise ZM_16_9_2019

II. jednání ze dne 10. 4. 2019

Cílem jednání bylo:

 • Seznámení s došlými Nápady pro Opavu.
 • Schválení jejich zařazení k veřejnému hlasování.

Zápis_ Komise ZM_10_4_2019

I. jednání ze dne 14. 2. 2019 

Cílem jednání bylo:

 • Seznámení s agendou ZM a MA21.
 • Seznámení s činností Komise ZM a MA21, schválení jednacího řádu Komise.
 • Schválení dokumentů týkajících se agendy ZM a MA21 (Plán zlepšování na rok 2019, Hodnotící zpráva za rok 2018).
 • Seznámení s výzvou participativního rozpočtu Nápady pro Opavu.

Zápis_ Komise ZM_14_2_2019

Jednání Komise ZM a MA 21 v roce 2018:

I. jednání ze dne 10. 4. 2018

Cílem jednání bylo:

 • hodnocení přijatých nápadů v rámci výzvy „ Nápady pro Opavu 2018,“
 • seznámení se s plněním dílčích opatření problémových oblastí stanovených občany na Fóru Zdravého města v roce 2017.

Zápis_ Komise ZM_10_4_2018

II. jednání ze dne 29. 8. 2018

Cílem jednání bylo:

 • seznámení s návrhem rozpočtu agendy Zdravé město a MA 21 pro rok 2019,
 • seznámení s výsledky ankety Fóra Zdravého města a stanovení garantů „10 P“ ověřených veřejnou anketou pro předložení RMO/ZMO (bod bude předložen do RMO dne 5. 9. 2018, jednání ZMO se uskuteční 17. 9. 2018),
 • výzva participativního rozpočtu Nápady pro Opavu 2019 (návrh aktualizovaného znění výzvy na základě letošních zkušeností).

Zápis_ Komise ZM_29_8_2018

Back to Top